Đối Thoại

  • Đức Thánh cha tiếp phái đoàn Chính thống Hy Lạp

    May 17, 2024
    Sáng hôm 16 tháng Năm vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến phái đoàn cộng tác đại kết giữa Chính thống và Công giáo tại Hy Lạp, do Đức Tổng giám mục Anathanghelos, Tổng giám đốc tổ chức “Apostoliki Diakonia” hướng dẫn.