Latest Contents

  • Tân chân phước tử đạo Giuseppe Beotti

    Oct 02, 2023
    ​​​​​​​Chiều thứ Bảy, ngày 30 tháng Chín vừa qua, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đã đại diện Đức Thánh cha Phanxicô chủ sự thánh lễ tại Nhà thờ chính tòa Giáo phận Piacenza, bắc Ỷ, để tôn phong chân phước cho cha Giuseppe Beotti bị Đức quốc xã sát hại năm 1944 vì đã cứu giúp những người Do thái bị bách hại.
  • Công bố Tông huấn “Laudate Deum” của Đức Thánh cha

    Oct 04, 2023
    ​​​​​​​Sáng ngày 04 tháng Mười năm 2023, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố Tông huấn mới của Đức Thánh cha Phanxicô, “Laudate Deum”, Anh chị em hãy chúc tụng Thiên Chúa, với mục đích bổ túc Thông điệp Laudato sì, mà Đức Thánh cha đã công bố năm 2015, về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại.

Đài Chân Lý Á Châu Youtube Videos

Trực tiếp

Livesteam thumbnail