Gương Chứng Nhân

  • Tân chân phước tử đạo Giuseppe Beotti

    Oct 02, 2023
    ​​​​​​​Chiều thứ Bảy, ngày 30 tháng Chín vừa qua, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đã đại diện Đức Thánh cha Phanxicô chủ sự thánh lễ tại Nhà thờ chính tòa Giáo phận Piacenza, bắc Ỷ, để tôn phong chân phước cho cha Giuseppe Beotti bị Đức quốc xã sát hại năm 1944 vì đã cứu giúp những người Do thái bị bách hại.