Môi Trường

  • Tông huấn “Laudate Deum” sẽ công bố ngày 04 tháng Mười tới đây

    Sep 26, 2023
    ​​​​​​​Tông huấn mới của Đức Thánh cha Phanxicô sẽ công bố ngày 04 tháng Mười tới đây, có tựa đề: “Laudate Deum”, Anh chị em hãy chúc tụng Thiên Chúa”, cập nhật thông điệp “Laudato sì” của ngài về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại, đã công bố cách đây tám năm (2015).