Đông Timor

  • Công bố chương trình viếng thăm dài nhất của Đức Thánh cha Phanxicô

    Jul 07, 2024
    ​​​​​​​Hôm mùng 05 tháng Bảy vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chuyến viếng thăm dài nhất của Đức Thánh cha Phanxicô, trong mười một ngày, từ mùng 02 đến ngày 13 tháng Chín tới đây, tại bốn quốc gia: Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore, di chuyển 44 giờ đồng hồ, vượt qua gần 33.000 cây số bằng máy bay.
  • Đức Hồng y Đông Timor cám ơn Đức Thánh cha

    Apr 22, 2024
    Đức Hồng y Virgilio do Carmo, Dòng Don Bosco, Giám mục Giáo phận Dili, thủ đô quốc gia Đông Timor, cám ơn Đức Thánh cha Phanxicô vì đã nhận lời viếng thăm đảo này, từ ngày 09 đến ngày 11 tháng Chín năm nay, trong cuộc tông du dài nhất: mười một ngày tại bốn quốc gia.