Tòa Thánh kêu gọi đề ra các biện pháp cấp thiết về khí hậu

Trong diễn văn hôm 16 tháng Mười Một vừa qua, tại Hội nghị COP27 tại Sharm El-Cheik bên Ai Cập, về sự thay đổi khí hậu, Đức Tổng giám mục Nicolas Thévénin, Sứ thần tại thủ đô Cairo và thuộc phái đoàn Tòa Thánh, kêu gọi Hội nghị thăng tiến một kiểu mẫu được đổi mới về sự phát triển và sự lâu bền dựa trên sự chăm sóc, tình huynh đệ và cộng tác.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Tổng giám mục cho biết: Lập trường Tòa Thánh là cần đáp ứng sự cấp thiết và tinh thần trách nhiệm, đó là hai đường hướng chỉ đạo cơ bản cho công việc của Hội nghị COP27 này. Đức Tổng giám mục Thévénin nói: “Cần phải chứng tỏ sự cấp thiết và tinh thần trách nhiệm để đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu, gây thiệt hại cho quá nhiều người người dân, nhất là những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất”. Những hành động cụ thể thực là cần thiết để củng cố bốn cột trụ của hiệp định Paris, đó là làm dịu bớt, thích ứng, tài trợ và những mất mát và thiệt hại.

Vị đại diện Tòa Thánh nhận định rằng: “Các biện pháp chính trị, kỹ thuật và điều hành không đủ nữa. Chúng phải được liên kết với lối tiếp cận giáo dục, thăng tiến một lối sống mới, khích lệ một kiểu mẫu phát triển mới mẻ và lâu bền, dựa trên sự chăm sóc, tình huynh đệ và cộng tác.”

Một điểm khác được Đức Sứ thần Thévénin nói đến là không thể làm ngơ không biết đến mối liên hệ giữa khí hậu, lương thực và nước. Một lối tiếp cận dựa trên các hệ thống lương thực “có thể và phải giữ một vai trò cốt yếu trong những chính sách về khí hậu”.

(Vatican News 17-11-2022)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail