Latest Contents

  • Phản ứng của Ủy ban Thần học-Kinh thánh Chính thống Nga về Tuyên ngôn “Fiducia supplicans”

    Feb 27, 2024
    Hôm 20 tháng Hai vừa qua, trang mạng của Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva đã phổ biến thông cáo của Ủy ban Thần học-Kinh thánh của Giáo hội này, theo đó Ủy ban đồng thanh kết luận rằng: Tuyên ngôn “​​​​​​​Fiducia supplicans”​​​​​​​, Lòng tín thác khẩn cầu, do Bộ Giáo lý đức tin công bố ngày 18 tháng Mười Hai năm 2023, cho phép chúc lành cho các cặp đồng phái là “một sự đổi mới phản ánh sự xa lìa mạnh mẽ khỏi giáo huấn luân lý Kitô giáo”.

Đài Chân Lý Á Châu

Trực tiếp

Livesteam thumbnail