Ủy ban Giám mục Âu châu đau buồn vì Nghị viện bỏ phiếu ủng hộ phá thai

Photo: Vatican News

Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu, gọi tắt là COMECE, đau buồn vì các Đại biểu Nghị viện Âu châu đã bỏ phiếu ủng hộ việc đưa phá thai, như một nhân quyền căn bản, vào trong Hiến chương của Liên hiệp.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Sáng kiến này do các đại biểu thuộc đảng dân chủ xã hội, cấp tiến, đảng Xanh và các đảng tả phái cũng như vài đại biểu của Thụy Điển, đưa ra và trong cuộc bỏ phiếu hôm 11 tháng Tư vừa qua và đã được 336 phiếu thuận, 163 phiếu chống và 39 phiếu trắng. Nghị quyết này có giá trị chính trị, nhưng không phải là quy luật và không bó buộc.

Với cuộc bỏ hiểu này, Nghị viện yêu cầu Hội đồng Âu châu ghi quyền phá thai vào trong “Hiến chương các quyền căn bản” của Liên hiệp Âu châu và khuyên các nước thành viên hoàn toàn cho phá thai trong luật pháp của mình, đồng thời bài trừ những chướng ngại chống phá thai.

Cha Manuel Barrios Prieto, Tổng thư ký Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu, quy tụ 27 nước, nói rằng: “Kết quả cuộc bỏ phiếu này làm cho chúng tôi rất buồn, cho dù kết quả đó là điều đã được lường trước, vì Nghị viện Âu châu, trong khóa này, cũng đã từng bày tỏ lập trường ủng hộ phá thai”. Cha Prieto cũng nhắc lại rằng các giám mục Âu châu đã ra thông cáo trình bày rõ ràng lập trường của Giáo hội chống lại đề nghị coi phá thai như một nhân quyền cơ bản và liệt kê phá thai vào Hiến chương các quyền cơ bản của con người. Lý do vì phá thai không thể được coi là một quyền căn bản của con người và phá thai đi ngược với nhân quyền, đặc biệt nó phủ nhận quyền sống, khi mà chính sự sống ở trong tình trạng dễ bị tổn thương, như thai nghi ở trong lòng mẹ”.

Linh mục Tổng thư ký Ủy ban COMECE nhấn mạnh rằng Liên hiệp Âu châu phải tôn trọng thẩm quyền của các nước thành viên, cũng như tôn trọng các truyền thống văn hóa và lập pháp. Liên hiệp Âu châu không thể áp đặt cho người khác một thứ ý thức hệ và quan niệm về con người và tính dục”.

(Vatican News 11-4-2024)