Đức Thánh cha bổ nhiệm đặc ủy của ngài điều khiển Đại học Giáo hoàng Urbaniana

Đức Thánh cha Phanxicô và Giáo sư Vincenzo Buonomo | Vatican News

Hôm 14 tháng Chín vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Giáo sư Vincenzo Buonomo, làm đặc ủy của ngài, bắt đầu từ ngày 01 tháng Mười sắp tới, “với quyền hạn như một vị Viện trưởng Đại học Urbaniana của Bộ Loan báo Tin Mừng, trù liệu những gì cần thiết để bảo đảm một sự đóng góp chất lượng cho nghiên cứu thần học và các bộ môn khác, một sự huấn luyện ngày càng phong phú hơn cho các thế hệ trẻ và một nền giảng huấn thế giá, có thể mang lại những câu trả lời cho Giáo hội và thế giới hiện đại”.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đại học Urbaniana được thành lập năm 1627 và hiện có khoảng 1.400 sinh viên, trong đó có nhiều linh mục, chủng sinh và nữ tu Việt Nam đã và đang theo học. Đại học có bốn khoa, là Thần học, Triết học, Giáo luật và Truyền giáo học.

Trong sắc lệnh bổ nhiệm, Đức Thánh cha giải thích rằng “Cần phải thích ứng dịch vụ và chức năng của Đại học Urbaniana với những nhu cầu của thời nay. Đại học này được kêu gọi cộng tác vào hoạt động truyền giáo của Giáo hội đang cần tăng trưởng trong việc giải thích Lời Mạc Khải và trong sự hiểu biết chân lý, kể cả qua một hoạt động học thuật, văn hóa và khoa học, để huấn luyện những người được kêu gọi cộng tác vào việc loan báo Tin Mừng, đào sâu đời sống đức tin và cai quản ở các miền truyền giáo”.

Giáo sư Buonomo người Ý năm nay 62 tuổi (1961), vốn là một giáo sư về dân luật. Năm 2018, ông được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm Viện trưởng Đại học Giáo hoàng Laterano, cho đến 01 tháng Tám năm nay, thì được bổ nhiệm làm Tổng Tư vấn của Quốc gia thành Vatican, khi Đức Thánh cha bổ nhiệm cha Alfonso Amarante, 53 tuổi (1970) Dòng Chúa Cứu Thế, giám đốc Học viện Giáo Hoàng Alfonsianum ở Roma, làm Tổng giám mục Viện trưởng Đại học Giáo hoàng Laterano, với sứ mạng cải tổ đại học này.

Trong sáu năm qua, Viện trưởng Đại học Urbaniana là cha Leonardo Sileo, Dòng Phanxicô, nguyên là giáo sư triết tại đại học này.

(Fides, Vatican News 14-9-2023)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail