Đức Hồng y Ambongo: “Fiducia supplicans” gây khó khăn đối với Phi châu

Photo: Vatican News

Đức Hồng y Fridolin Ambongo Besungu, Tổng giám mục Kinshasa, Congo, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar, tái phê bình Tuyên ngôn Fiducia supplicans, Lòng tín thác khẩn cầu, về việc chúc lành cho các cặp đồng phái, và gọi đây là một vấn đề thực sự đối với Phi châu, một sự “thực dân hóa văn hóa của Tây phương”.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Hồng y Besungu, cũng là thành viên Hội đồng chín hồng y Cố vấn của Đức Thánh cha Phanxicô. Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài truyền hình Công giáo KTO của Công giáo ở Paris, thủ đô Paris, truyền đi hôm 18 tháng Ba vừa qua. Đức Hồng y đã nhiều lần phê bình Tuyên ngôn này, do Bộ Giáo lý đức tin công bố, ngày 18 tháng Mười Hai năm ngoái, 2023. Sau khi văn kiện này được phổ biến, Đức Hồng y đã bay về Roma gặp Đức Thánh cha để trình bày những khó khăn và trình bày những phản ứng của các Hội đồng Giám mục của 57 nước ở Phi châu.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài KTO, Đức Hồng y cho biết tuyên ngôn chúc lành cho các cặp đồng phái đã tạo nên một làn sóng bức xúc và sự hiểu lầm, cũng như bất an nơi các tín hữu và các mục tử. Đức Hồng y Ambongo tóm tắt lập trường của Công giáo Phi châu và nói rằng: “Chúng tôi, các giám mục Phi châu thấy rằng chúc lành cho những kết hợp đồng tính luyến ái và các cặp đồng phái là điều không thích hợp. Vì trong bối cảnh chúng tôi, nó tạo nên hoang mang rối loạn, trực tiếp trái ngược với các quy luật của xã hội Phi châu”.

Đức Hồng y Tổng giám mục Giáo phận Kinshasa nói thêm rằng: Ngôn ngữ mà Tuyên ngôn Fiducia supplicans rất tinh tế mà người dân thường không thể hiểu. Mỗi giám mục tự do quyết định cho giáo phận của mình việc cho phép chúc lành cho các cặp đồng phái hay không, nhưng “các Hội đồng Giám mục Phi châu cùng quyết định không chúc lành cho các cặp đồng phái”.