Fridolin Ambongo Besungu

  • Đức Hồng y Ambongo bị an ninh đối xử tệ ở Phi trường Kinshasa

    Apr 18, 2024
    ​​​​​​​Hôm 16 tháng Tư vừa qua, trang mạng Crux Now ở Mỹ, đưa tin rằng: Hôm 14 tháng Tư trước đó, một trong chín vị hồng y thuộc Hội đồng chín hồng y Cố vấn của Đức Thánh cha Phanxicô, là Đức Hồng y Fridolin Ambongo Besungu, bị nhân viên an ninh ở phi trường quốc tế N’djili, thuộc thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo, xử tệ: mặc dù ngài mang hộ chiếu ngoại giao của Vatican và du hành trong tư cách là thành viên Hội đồng C-9, nhưng họ không cho ngài vào phòng đợi dành cho các nhân vật quan trọng (VIP).
  • Đức Hồng y Ambongo: “Fiducia supplicans” gây khó khăn đối với Phi châu

    Mar 19, 2024
    ​​​​​​​Đức Hồng y Fridolin Ambongo Besungu, Tổng giám mục Kinshasa, Congo, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar, tái phê bình Tuyên ngôn Fiducia supplicans, Lòng tín thác khẩn cầu, về việc chúc lành cho các cặp đồng phái, và gọi đây là một vấn đề thực sự đối với Phi châu, một sự “thực dân hóa văn hóa của Tây phương”.