Công bố các qui luật ban ơn toàn xá trong Năm Thánh 2025

Photo: Vatican News
Hôm 13 tháng Năm năm 2024, Tòa Ân giải Tối cao đã công bố các quy luật ban ơn toàn xá trong Năm Thánh 2025, theo đường hướng tổng quát mà Đức Thánh cha đã đề ra trong Tông sắc ấn định Năm Thánh, công bố hôm 09 tháng Năm vừa qua.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trước tiên là ơn toàn xá được ban cho các tín hữu hành hương các nơi thánh, như tại bốn Đại vương cung thánh đường ở Roma và ba thánh đường cùng với một số nơi thánh đặc biệt khác ở Roma. Ba thánh đường quan trọng tại Thánh địa, và tại các giáo phận nơi nhà thờ chính tòa hoặc Tiểu vương cung thánh đường, do Đức giám mục giáo phận ấn định.

Trong số các nơi khác trên thế giới, có hai Tiểu vương cung thánh đường ở Assisi, là Đền thờ thánh Phanxicô và Đền thờ Đức Mẹ các thiên thần; vương cung thánh đường Đức Mẹ Pompeii, và Đền thờ thánh Antôn Padova.

Các tín hữu cũng có thể được ơn toàn xá khi thực hiện các công việc bác ái, từ bi và thống hối, như các tuần đại phúc, tĩnh tâm, gặp gỡ học hỏi về các Văn kiện Công Đồng, sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo.

Ngoài ra, tất cả các giám mục giáo phận, hoặc các vị tương đương, trong ngày thuận tiện nhất trong Năm Thánh, khi cử hành buổi lễ chính tại nhà thờ chính tòa, và trong các thánh đường Năm Thánh, có thể ban Phép lành Tòa Thánh kèm theo ơn toàn xá cho các tín hữu dự lễ.

Tòa Ân giải cũng quyết định rằng: mặc dù theo quy luật thông thường, tín hữu chỉ được một ơn toàn xá mỗi ngày. Nhưng trong trường hợp họ thực hành việc bác ái dành cho các linh hồn nơi luyện tội, và được rước lễ hợp pháp lần thứ hai trong ngày, thì họ có thể được hưởng trong cùng ngày ơn toàn xá thứ hai dành cho các linh hồn nơi luyện tội.

Các ân xá trên đây được ban với những điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh cha.

Tòa Ân giải tối cao cũng nhắn nhủ các linh mục hãy quảng đại và tận tụy giải tội cho các tín hữu.

(Sala Stampa 13-5-2024)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail