Đông Timor

  • Đức Hồng y Đông Timor cám ơn Đức Thánh cha

    Apr 22, 2024
    Đức Hồng y Virgilio do Carmo, Dòng Don Bosco, Giám mục Giáo phận Dili, thủ đô quốc gia Đông Timor, cám ơn Đức Thánh cha Phanxicô vì đã nhận lời viếng thăm đảo này, từ ngày 09 đến ngày 11 tháng Chín năm nay, trong cuộc tông du dài nhất: mười một ngày tại bốn quốc gia.