Học tập Thông điệp Laudato si’: Bài 12 - Những ngày đặc biệt và mạng lưới nhân sự

Photo: laudatosi.org

BÀI 12 - NHỮNG NGÀY ĐẶC BIỆT VÀ MẠNG LƯỚI NHÂN SỰ


Lm. JB. Đậu Quang Luật, O.F.M

Chúng ta đã cố gắng đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô thực hiện cuộc hoán cải môi sinh bằng việc tôn trọng và chăm sóc mọi thụ tạo được thể hiện cụ thể trong các hoạt động qua những lãnh vực như môi trường thiên nhiên (xây dựng và bảo vệ môi trường sinh sống luôn luôn xanh – sạch – đẹp), môi trường tâm lý (củng cố tình yêu huynh đệ) và môi trường xã hội (phục vụ người nghèo và di dân). Bên cạnh những hoạt động trong các lãnh vực đó, chúng ta cần xây dựng và phát triển môi trường tâm linh và mạng lưới thông tin bảo vệ môi sinh để có sức mạnh nội tâm và sự liên đới với nhau hầu cho công cuộc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta với những kế hoach hành động nêu trên được duy trì bền vững và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Nhờ thế, những tiếng khóc than của người nghèo và những tiếng rên xiết của trái đất sẽ được xoa dịu nhiều hơn, sứ vụ bảo vệ tính vẹn toàn của môi sinh được thực hiện hiệu quả hơn.

Môi trường tâm linh:

Trong năm, chúng ta có thể chọn ra một số ngày đặc biệt để hưởng ứng chung với Giáo Hội hoàn vũ và Thế Giới trong các cuộc cử hành đặc biệt vào những ngày này:

 “Giờ Trái đất” (Thứ Bảy cuối cùng của Tháng Ba hàng năm);

 “Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Tạo thành” (1/9);

 “Ngày vì Người nghèo” (Chúa Nhật 33 Thường niên – tháng 11);

 Những lúc có sự kiện môi sinh nổi bật đang xảy ra trên đất nước chúng ta hoặc thế giới.

Soạn thảo một chương trình cụ thể hướng dẫn về khía cạnh nhận thức sự kiện và về chiều kích hành động cụ thể, chẳng hạn: cử hành giờ cầu nguyện đồng nhất trong toàn Giáo Hội Việt Nam hay Giáo Tỉnh hoặc ít nhất trong toàn từng Giáo phận vào những ngày đặc biệt nêu trên.

Thông tin và xây dựng Mạng lưới bảo vệ môi sinh:

(Đây là sức mạnh nổi bật, rất hữu hiệu và giúp duy trì việc thực hiện tinh thần Laudato si’; tránh tình trạng hưởng ứng theo phong trào hoặc mang tính thời sự) 

  • Uỷ Ban Công lý và Hoà bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam cung cấp và cập nhật thông tin liên quan tới bảo vệ tính vẹn toàn của môi sinh;
  • Tiếp tục phổ biến Thông điệp Laudato si’ qua trang mạng xã hội (facebook) và áp phích (affiche). 
  • Ban Công lý và Hoà bình của mỗi giáo phận thiết lập một mạng lưới bảo vệ môi sinh trong Giáo phận bằng cách: mỗi Giáo xứ có Ban bảo vệ môi sinh hoạt động dưới sự hướng dẫn của Linh mục quản xứ.
  • Soạn thảo cơ cấu và quy chế hoạt động sao cho phù hợp với từng cấp độ.

Kế hoạch này được thực hiện theo tính thông nhất của chương trình học tập về Thông điệp Laudato si’ mà Ủy Ban Công Lý và Hoà Bình trực thuộc HĐGM VN thiết lập xuyên suốt trong năm nay, nhằm đáp ứng sự thúc đẩy của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về việc bảo vệ trái đất và người nghèo một cách hiệu quả và bền vững trong Giáo Hội địa phương tại Việt Nam.

Nguồn: ubclhb.com (2022-12-29)