Đức Hồng y Parolin tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tôn giáo về khí hậu

Ngày 06 tháng Mười Một vừa qua, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các vị lãnh đạo tôn giáo, về sự thay đổi khí hậu, nhóm tại Abu Dhabi, nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh COP28 của Liên Hiệp Quốc về sự thay đổi khí hậu, sắp tiến hành tại Dubai, từ ngày 30 tháng Mười Một này đến ngày 12 tháng Mười Hai, với sự tham dự của Đức Thánh cha Phanxicô.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Tham dự Hội nghị ở Abu Dhabi, có đại diện của 30 cộng đoàn tôn giáo lớn, trong đó có Đại Imam của Đền thờ Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập, và Đức Tổng giám mục Justin Welby của Liên hiệp Anh giáo. Các vị đã ký vào một tuyên ngôn chung tái khẳng định quyết tâm của các tôn giáo góp phần chống lại sự thay đổi khí hậu, qua sự động viên các cộng đoàn tôn giáo liên hệ, đương đầu với cuộc khủng hoảng khí hậu và thỉnh cầu các nhà lãnh đạo chính trị đề ra các hoạt động cụ thể trong Hội nghị COP28. Tuyên ngôn được trao cho vị Chủ tịch Hội nghị COP28 là Hoàng thân Hồi giáo Ahmed Al Jaber, Bộ trưởng về Công nghệ và kỹ thuật tân tiến của Emirati.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng y Parolin khẳng định rằng sự thay đổi khí hậu là một vấn đề đời, thuộc lãnh vực trách nhiệm của các nhà chính trị, cũng như các nhà khoa học cùng những người khác. Nhưng sở dĩ có sự dấn thân của các vị lãnh đạo tôn giáo trong lãnh vực này, vì ở đây cũng có một chiều kích luân lý đạo đức, điều mà Tòa Thánh rất nhấn mạnh. Vì thế, đây là một đề tài mà một vị lãnh đạo tôn giáo cũng có tiếng nói và có thể thêm sự thúc đẩy cho quyết tâm hiện nay của thế giới đương đầu với vấn đề này.

Về vai trò của Đức Thánh cha, Đức Hồng y Quốc vụ khanh cho biết Đức Thánh cha rất quan tâm đến vấn đề thay đổi khí hậu, bằng cớ là hai văn kiện của ngài: Thông điệp Laudato sì, thực là một điểm tham chiếu đối với nhiều vị lãnh đạo thế giới và nhiều chính phủ, trong dịp Hội nghị Thượng đỉnh COP21 ở Paris năm 2015, khi họ ký hiệp định về sự thay đổi khí hậu và mới đây là Tông thư Laudate Deum của Đức Thánh cha, một văn kiện cập nhập hóa Thông điệp Laudato sì. Dĩ nhiên, Tòa Thánh quan tâm đến tất cả các khía cạnh của vấn đề, như giảm bớt thán khí, mực nước biển dâng cao, v.v. Tuy nhiên, sự chú tâm của Công giáo qui đặc biệt vào hai vấn đề: trước tiên là lối sống, không phải chỉ đầu tư nhiều tiền hơn vào vấn đề này, nhưng còn phải thay đổi lối sống của chúng ta để khỏi làm thương tổn thiên nhiên, chúng ta chỉ là những người quản lý có trách nhiệm. Nghĩa vụ này Thiên Chúa đã ủy thác cho nhân loại khi tạo dựng nên con người.

Điểm thứ hai là vấn đề giáo dục các thế hệ trẻ để họ sử dụng các tài nguyên thế giới này một cách khác. Đó là một sự dấn thân hoàn vũ của Tòa Thánh khi ký hiệp định Paris, và quyết tâm này cũng được thực thi qua những biện pháp cụ thể ở Quốc gia thành Vatican.

(Vatican News 7-11-2023)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail