Hội đồng Giám mục Ý nhóm khóa họp ngoại thường tại Assisi

Photo: chiesacattolica.it

Hội đồng Giám mục Ý đang nhóm khóa họp ngoại thường, từ chiều ngày 13 đến ngày 16 tháng Mười Một tới đây, tại Assisi, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y Chủ tịch Matteo Zuppi, Tổng giám mục Giáo phận Bologna và sẽ đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình trong thời buổi có nhiều bạo lực và xung đột hiện nay.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đây cũng là Đại hội thứ 78 của các giám mục Ý. Đề tài chính trong khóa họp lần này là cứu xét và bỏ phiếu về chương trình đào tạo linh mục tại các chủng viện ở Ý. Văn kiện này có kèm theo những đóng góp của các giám mục và các vị đặc trách đào tạo linh mục, cống hiến những đường hướng và chỉ dẫn chung cho việc đào tạo tại các chủng viện.

Trong chương trình nghị sự, các giám mục cũng bầu vị chủ tịch của Ủy ban truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc và sự cộng tác giữa các Giáo hội. Ngoài ra, có một số thông tin về hành trình đồng hành của các giáo phận ở Ý, tổ chức Tuần lễ xã hội lần thứ 50 của Công giáo Ý, sẽ tiến hành từ ngày 03 đến ngày 07 tháng Bảy năm tới, 2024, tại thành phố Trieste. Sau cùng là vấn đề bảo vệ các trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương.

Ngày 18 tháng Mười Một tới đây, cũng là ngày cầu nguyện cho các nạn nhân và những người sống sót sau các vụ lạm dụng, nên các giám mục sẽ được thông báo về kết quả thứ hai cuộc kiểm điểm về vấn đề bảo vệ các nạn nhân trên lãnh thổ Ý.

Chiều thứ Tư, ngày 15 tháng Mười Một này, các giám mục Ý sẽ cử hành Kinh Chiều tại Vương cung thánh đường thánh nữ Clara, rồi đi rước đến Đền thờ thánh Phanxicô gần đó để cử hành thánh lễ và cầu nguyện trước mộ của thánh Phanxicô Assisi.

Giáo hội Công giáo tại Ý có khoảng 200 giáo phận. Con số này liên tục giảm bớt, vì Đức Thánh cha Phanxicô có chương trình giảm bớt số giáo phận tại nước này, nên khi có cơ hội, ngài gộp các giáo phận nhỏ lại.

(Sir 10-11-2023)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail