Hội đồng Giám mục Pháp đón nhận Tuyên ngôn của Bộ Giáo lý đức tin

Kardinal Fernández im Dezember in Rom | VATICAN MEDIA Divisione Foto

Ban Thường vụ mở rộng của Hội đồng Giám mục Pháp, trong phiên nhóm họp, từ ngày 08 đến ngày 10 tháng Giêng vừa qua, đã cứu xét việc đón nhận Tuyên ngôn ngày 18 tháng Mười Hai năm vừa qua của Bộ Giáo lý đức tin về vấn đề chúc lành cho những cặp bất hợp lệ, trong đó có những cặp đồng phái.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong thông cáo ngày 10 tháng Giêng, các giám mục viết: “Ban Thường vụ, nhân Tuyên ngôn này, như một khuyến khích các mục tử hãy quảng đại chúc lành cho những người đến gặp các vị và khiêm tốn xin ơn phù trợ của Thiên Chúa. Như thế, các vị đồng hành với họ trên con đường đức tin để họ khám phá tiếng gọi của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ và quảng đại đáp lại một cách cụ thể”.

Các giám mục nhận xét rằng Tuyên ngôn nhắc lại đạo lý của Giáo hội Công giáo về hôn nhân, và nói rằng “Chúng ta cũng đón nhận từ Chúa Giêsu lời kêu gọi hãy đón tiếp vô điều kiện và thương xót, vì Chúa Giêsu Kitô không đến để kêu gọi những người công chính, nhưng là những người tội lỗi” (Mc 2,17), như tất cả chúng ta. Tuyên ngôn của Bộ Giáo lý đức tin nhắc nhở rằng những người không sống trong một tình trạng cho phép họ dấn thân trong bí tích Hôn phối, vẫn không bị loại trừ khỏi tình thương của Thiên Chúa và Giáo hội của Chúa. Tuyên ngôn khuyến khích họ trong ước muốn đến gần Chúa để được ơn an ủi vì sự hiện diện của Chúa và để khẩn cầu ơn sống phù hợp với Tin mừng. Đặc biệt qua những kinh nguyện chúc lành, được ban dưới một hình thức tự phát không theo nghi thức (n.36), ngoài mọi dấu hiệu có thể đồng hóa nó với việc cử hành hôn phối, mà các thừa tác viên của Giáo hội có thể biểu lộ sự đón tiếp rộng rãi và vô điều kiện”.

Trong thông cáo, các giám mục không dùng từ “cặp” (couple), thay vào đó các vị dùng từ “những người” (personnes).

Mặt khác, theo trang mạng PillarCatholic.com (10-01-2024) ở Mỹ, Đức Hồng y Arthur Roche, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích, than phiền rằng Bộ của ngài không được tham khảo ý kiến về việc công bố cũng như áp dụng Tuyên ngôn “Fiducia supplicans”, Lòng tín thác khẩn cầu” của Bộ Giáo lý đức tin. Những ví dụ được loan tải về những linh mục chúc lành cho các cặp đồng phái “đã tạo nên những vấn đề cho Bộ Phụng tự”.

(Gloria.tv 10-1-2024)