Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương kêu gọi lạc quyên giúp Thánh địa

Photo: Siciliani-Gennari/SIR

Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương, Claudio Gugerotti, tha thiết kêu gọi các tín hữu tham gia cuộc lạc quyên truyền thống vào Thứ Sáu Tuần thánh, ngày 29 tháng Ba tới đây.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong thư công bố hôm mùng 08 tháng Ba vừa qua, sau khi nhắc đến sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Thánh địa qua dòng lịch sử, vượt thắng bao nhiêu khó khăn và bách hại, nhưng sự hiện diện ấy đang bị đe dọa, Đức Hồng y Tổng trưởng viết:

“Ngày nay, nhiều người ở Thánh địa không còn chịu nổi nữa, và phải rời bỏ những nơi mà cha ông họ đã cầu nguyện và làm chứng về Tin mừng. Họ rời bỏ tất cả và trốn chạy, vì không thấy hy vọng. Và chó sói hung hãn chia nhau chiến lợi phẩm.

“Các tín hữu Kitô ở Irak, Syria, Liban và bao nhiêu nơi khác đang hướng về chúng ta và xin chúng ta, nói rằng: “Xin giúp chúng tôi tiếp tục làm lan tỏa tại Phương Đông hương thơm của Chúa Giêsu” (2 Cr 2,15).

Và Đức Hồng y viết: “Tôi ngỏ lời với anh chị em để tiếng kêu của các tín hữu ấy được lắng nghe và Đức Thánh cha có thể hỗ trợ các Giáo hội địa phương tìm những con đường mới, những cơ hội có nhà ở, công ăn việc làm, học hành và nghề nghiệp, để họ ở lại và đừng phân tán trong thế giới không được biết đến ở Tây phương, rất khác biệt với tâm tình và cách thức làm chứng đức tin của họ. Nếu họ ra đi, nếu ở Jerusalem và Palestine họ rời bỏ những dịch vụ thương mại nhỏ nhắm đến các tín hữu hành hương, là những người không còn đến đó nữa, thì Đông phương sẽ mất một phần tâm hồn của mình, và có lẽ sẽ mất mãi mãi. Xin anh chị em hãy làm cho họ cảm thấy con tim liên đới của Giáo hội!”

Phân phối tài trợ

Cùng với thư kêu gọi trên đây, Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương cũng tường trình về kết quả cuộc lạc quyên năm ngoái, 2023, là gần sáu triệu 572.000 Euro và sự phân phối ngân khoản này do Dòng Phanxicô tại Thánh địa thực hiện. Những số tiền đó được dùng vào việc duy trì các cơ cấu mục vụ, giáo dục, từ thiện, y tế và xã hội. Các miền được hưởng sự trợ giúp này, là: Jerusalem, Palestine, Israel, Giordani, đảo Cipro, Syria, Liban, Ai Cập, Ethiopia, Eritrea, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, và Irak. Nói chung, Dòng Phanxicô tại Thánh địa nhận được 65% số tiền lạc quyên được và phần còn lại được giao cho Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương: Bộ dùng ngân khoản này để huấn luyện các các chủng sinh, nâng đỡ hàng giáo sĩ, các hoạt động học đường, huấn luyện về văn hóa và hỗ trợ các giáo phận ở Trung Đông.

Có hơn hai triệu 376.000 Euro được dành cho việc huấn luyện tại Roma các chủng sinh, linh mục và nữ tu từ Thánh địa, duy trì các học viện và cộng tác văn hóa với Học viện Giáo hoàng Đông phương, cũng ở Roma với một triệu Euro.

(Sir 8-4-2024)