Đức Thánh cha tái kêu gọi hòa bình và chống tra tấn tù nhân

Photo: Vatican Media

Đức Thánh cha Phanxicô tái kêu gọi hòa bình, trả tự do cho các tù nhân và đặc biệt, ngài lên án việc tra tấn các tù nhân.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Lên tiếng vào cuối buổi Tiếp kiến kiến chung, sáng ngày 17 tháng Tư vừa qua, tại Quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh cha nhắc nhớ các dân tộc tại Thánh địa và Ucraina đang chịu đau khổ vì các cuộc xung đột. Đức Thánh cha ứng khẩu nói: “Chúng ta hãy nghĩ đến Thánh địa, Palestine, Israel. Chúng ta hãy nghĩ đến Ucraina, Ucraina đau thương. Chúng ta hãy nghĩ đến các tù nhân. Xin Chúa đánh động ý chí những người liên hệ để trả tự do cho tất cả. Chúng ta hãy nghĩ đến bao nhiêu cuộc tra tấn làm thương tổn phẩm giá con người và bao nhiêu người bị tra tấn. Xin Chúa trợ giúp tất cả mọi người và chúc lành cho tất cả”.

Trong trường hợp Ucraina cũng như tại Trung Đông, có bao nhiêu vụ tra tấn các tù nhân được báo chí và tổ chức Ân xá quốc tế nói đến, với những bằng chứng dựa trên chứng từ của chính các tù nhân được trả tự do hoặc, do các luật sư cung cấp. Những vụ ngược đãi, đánh đập tàn nhẫn, và hạ nhục, đả thương và buộc phải quỳ gối trên đất. Từ năm 1981 đến nay, Liên Hiệp Quốc đã đếm được ít nhất 50.000 nạn nhân bị tra tấn mỗi năm ở các nơi trên thế giới, hoặc ít là những dữ kiện được Tổ chức Thiện nguyện của Liên Hiệp Quốc (Fondo Volontario của ONU) cung cấp.

Ngoài những hình thức tra tấn dữ tợn, ngày nay còn có những hình thức tra tấn tinh vi hơn, như đối xử nhục nhã, làm bất tỉnh hoặc giam cầm tập thể trong những điều kiện vô nhân đạo. Và với các kỹ thuật mới, dường như người ta gia tăng sử dụng những cách thức tra tấn không theo kiểu thể lý nhưng là tra tấn tâm lý.

(Vatican news 17-4-2024)

Tags