Đức Thánh cha tiếp kiến Dòng Cầu nguyện cho ơn gọi

Photo: Vatican Media

Đức Thánh cha Phanxicô khuyến khích các tu sĩ hai dòng tu chuyên cầu cho ơn gọi, ngành nam và ngành nữ, hăng say sống đời cầu nguyện, xin Chúa sai nhiều thợ gặt đến làm việc trong mùa gặt của Chúa.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây, trong buổi tiếp kiến các tham dự viên cuộc gặp gỡ do Dòng Cầu cho ơn gọi Thánh Tâm Chúa Giêsu và ngành nữ là Dòng Nữ tử lòng nhiệt thành Thiên Chúa. Cả hai dòng đều do thánh Annibale di Francia, người thành Messina, nam Ý, thành lập. Các tu sĩ hai dòng tham gia các cuộc gặp gỡ để suy tư và làm việc về hành trình của dòng, dưới ánh sáng hai Tổng tu nghị.

Trong bài huấn dụ, Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Kinh nguyện là nét chính trong cuộc đời của thánh Annibale di Francia. Ơn gọi của thánh nhân “bất ngờ, không thể cưỡng lại được, và rất chắc chắn”, như ngài đã làm chứng, trở nên tỏ tường trong lúc thánh nhân cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa. Tại đó, ngài được soi sáng về việc cầu nguyện cho ơn gọi. “Thực vậy, khi ta sẵn sàng, ngoan ngoãn và khiêm tốn trước mặt Chúa, chúng ta dễ nhận được sự hiểu biết đặc biệt về ý nghĩa cuộc đời mình: chính khi kiên trì trung thành cầu nguyện, đặc biệt trong sự thờ lạy Chúa, mà tất cả được hòa hợp, chúng ta thấy rõ hơn những mục tiêu, tìm được nơi Chúa sức mạnh và ánh sáng để thực hiện các mục tiêu ấy, theo kế hoạch của Chúa. Nếu không cầu nguyện thì ta không đứng vững và không biết mình đi đâu. Vì thế, thật là quan trọng khi có một cuộc đối thoại kéo dài với Chúa mỗi ngày, và cầu khẩn Chúa trước mỗi lúc quan trọng, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi quyết định”.

Đức Thánh cha nhắc nhở các nam nữ tu sĩ Dòng Cầu cho ơn gọi, rằng: “Chính từ kinh nguyện, là linh hồn của mọi hoạt động tông đồ và bác ái của Đấng sáng lập, đã nảy sinh các dòng của anh chị em, trước tiên là Dòng Nữ tử lòng nhiệt thành Thiên Chúa, rồi đến các nam tu sĩ Dòng Cầu nguyện ơn gọi Thánh Tâm Chúa Giêsu. Anh chị em được sinh ra từ đôi bàn tay chắp lại của một vị thánh, đã thánh hiến anh chị em cho Chúa Kitô với kinh nguyện của Người”.

Đức Thánh cha kết luận: “Vậy, anh chị em hãy trở thành những chuyên gia về Thiên Chúa, không phải như những học giả về kỹ năng, thống kê và lý thuyết về Chúa cho bằng về sự khôn ngoan được chín mùi, nhờ quì gối cầu nguyện và sau đó bằng những đôi tay. Nghĩa là anh chị em hãy trở thành những chuyên gia về nghệ thuật cầu nguyện và bác ái: đôi bàn tay chắp lại trước Thiên Chúa và giơ ra cho tha nhân. Đó chính là sứ mạng của anh chị em”.

(Rei 18-9-2023)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail