Đức Thánh cha gửi thuốc trợ giúp khẩn cấp đến Ucraina

Photo: Vatican Media
Đức Thánh cha Phanxicô, qua Bộ Bác ái của ngài, đã gửi giúp Ucraina số thuốc khẩn cấp trị giá 100.000 Euro, như một dấu chỉ sự gần gũi cụ thể của ngài với dân chúng đang tiếp tục chịu đau khổ vì chiến tranh.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Số thuốc này, Bộ Bác ái đã nhận được qua một Đại sứ quán cạnh Tòa Thánh và chuyển tới Ucraina, hôm thứ Bảy, ngày 01 tháng Sáu vừa qua.

Từ đầu chiến tranh hồi tháng Hai năm 2022 đến nay, Đức Thánh cha đã biểu lộ sự gần gũi và liên đới với nhân dân Ucraina qua những giúp đỡ cụ thể, từ việc mua các máy phát điện cho đến việc gửi các thực phẩm, nhờ sự hoạt động tích cực và sáng kiến của Đức Hồng y Bộ trưởng Konrad Krajewski, người Ba Lan.

Bộ Bác ái tiếp tục, nhân danh Đức Thánh cha, săn sóc những người ở ngoài lề xã hội. Trong tuần này, khoảng năm mươi người bụi đời, không có gia cư và cũng không được hệ thống y tế quốc gia săn sóc, được Bộ Bác ái của Tòa Thánh giúp khám bệnh, các phụ nữ cũng được giúp ngừa bệnh, qua chẩn y viện “Mẹ Thương Xót” và bệnh xá Santa Marta. Thứ Tư, ngày 18 tháng Tư vừa qua, một bệnh xá lưu động của hội Kommen Italia, giúp phụ nữ phòng bệnh ung thư nhũ hoa, cùng với Nhà thương Agostino Gemelli và bệnh viện Đảo Tiberia đã giúp bốn mươi phụ nữ trong lãnh vực này.

(Vatican News 3-6-2024)