Đức Thánh cha gặp gỡ các linh mục Roma

Photo: Vatican Media
Lúc 3 giờ 30 chiều, ngày 14 tháng Năm vừa qua, tại giáo xứ thánh Giuse ở đường Trionfale, ở mạn tây Roma, Đức Thánh cha Phanxicô đã gặp gỡ khoảng 70 linh mục, thụ phong từ 40 năm trở lên.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong chương trình mới của Đức Thánh cha, gặp gỡ các cha sở và các linh mục trong Giáo phận Roma.

Hiện diện trong dịp này cũng có Đức cha Baldo Reina, Phó Giám quản Roma, và Đức cha Michele Di Tolve, Đặc ủy về phó tế, linh mục và đời sống tu trì, cha sở và cha phó của giáo xứ. Linh mục cao niên nhất trong số các linh mục, là cha Antonio Ciamei, 94 tuổi, với 70 năm linh mục.

Sau lời giới thiệu của Đức cha Di Tolve, cuộc trao đổi diễn ra không có sự tham dự của báo chí hoặc những người khác. Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết các vị đã nói về các vấn đề mục vụ, sự dấn thân trong giáo phận và các giáo xứ ở thủ đô. Đức Thánh cha nhấn mạnh giá trị hoạt động của cha sở và linh mục trên đường phố, tầm quan trọng của sự dịu dàng trong việc hướng dẫn đoàn chiên. Ngài nói: “khi dân chúng thấy sự dịu dàng của mục tử, thì họ đến gần”.

Các linh mục cũng trao đổi với Đức Thánh cha về việc đón tiếp, bí tích Giải tội, lắng nghe và tha thứ, cũng như hoạt động trong các đền thánh.

Đặc biệt, một số khó khăn của các linh mục cao niên cũng được nhấn mạnh, như sự cô đơn sau những năm ở giữa dân chúng, đôi khi sự cay đắng cần vượt thắng bằng việc cầu nguyện, nhớ lại tình thương của Chúa và tâm tình của người con đối với Đức Mẹ. Trong nhiều dịp, Đức Thánh cha nhấn mạnh giá trị của những tương quan giữa các linh mục cao tuổi và trẻ tuổi. Ngài nói: “Những người ông phải ở lại trong gia đình”.

Cuộc gặp gỡ kéo dài gần hai giờ đồng hồ và kết thúc với những lời cám ơn của Đức Thánh cha. Ngài nhắn nhủ các linh mục đừng mệt mỏi, hãy cầu nguyện và đồng hành với Giáo hội.

Sau khi gặp các linh mục, Đức Thánh cha còn ở lại để gặp gỡ, nói chuyện với 110 em bé của trường mẫu giáo “Thánh Giuse khu vực Trionfale”, và cả các em mới xưng tội rước lễ lần đầu, và 70 em theo học giáo lý.

Theo dự kiến, lúc 3 giờ 30, chiều thứ Tư 29 tháng Năm, tại nhà dòng các Nữ Môn đệ Thầy Chí Thánh, đường Portuense, Đức Thánh cha sẽ gặp gỡ các linh mục chịu chức trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2024, tức là trong 10 năm đầu tiên của đời linh mục. Sau đó, ngài sẽ gặp các linh mục thụ phong từ 11 đến 39 năm.

Đức cha Di Tolve giải thích rằng: “Ước muốn của Đức Thánh cha là sau khi kết thúc một vòng các lãnh vực của Giáo phận Roma, ngài gặp tất cả các linh mục theo các năm chịu chức của các vị, mục đích là để duy trì một cuộc đối thoại trực tiếp với các linh mục trong giáo phận: bắt đầu từ các vị cao niên. Tông sắc mới công bố về Năm Thánh sẽ là một trong những đề tài của cuộc đối thoại và trao đổi”.

Theo Niên giám Tòa Thánh (2023) Giáo phận Roma có khoảng hai triệu 600.000 tín hữu Công giáo trên tổng số ba triệu 175.000 dân cư, 331 giáo xứ, 245 thánh đường, 1.350 linh mục giáo phận, trong số này có 860 vị làm việc tại các xứ đạo, 1.820 linh mục dòng, 3.560 nam tu sĩ và 22.700 nữ tu. Xét về số tín hữu Công giáo, Roma đứng thứ hai sau Tổng giáo phận Milano, bắc Ý, với bốn triệu 962.000 tín hữu Công giáo. Đây cũng là giáo phận lớn nhất Âu châu.

(Vatican News 15-5-2024)

Tags