Đức Thánh cha tiếp Ủy ban Công giáo và Chính thống cộng tác văn hóa

Photo: Vatican Media

Trong buổi tiếp kiến Ủy ban Công giáo cộng tác văn hóa với các Giáo hội Chính thống Đông phương, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ủy ban này, Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tín hữu Công giáo và Chính thống hãy vượt thắng những thành kiến đối với nhau.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Ủy ban này chuyên giúp các sinh viên Công giáo và Chính thống kiện toàn tiến trình thụ huấn của họ. Trong diễn văn, Đức Thánh cha chúc mừng những sinh viên đã dùng những kiến thức và khả năng thu thập được để về phục vụ tại cộng đoàn của mình. Theo nghĩa đó, họ thực hiện nhân danh toàn thể Giáo hội Công giáo một công tác phục vụ cụ thể và vô vị lợi đối với các Giáo hội Anh em Chính thống Đông phương, góp phần đào tạo các giáo sĩ và giáo dân, để họ có thể phục vụ sứ mạng duy nhất của Thân Mình Chúa Kitô.

Đức Thánh cha cũng nhận xét rằng trong học trình, các sinh viên Công giáo và Chính thống sống kinh nghiệm đời sống cộng đoàn trong các học viện và lưu xá của Giáo hội, không những giúp các sinh viên Chính thống và Chính thống Đông phương, nhưng cả những tín hữu Công giáo vượt thắng những thành kiến, phá đổ những hàng rào chia cách và xây dựng những nhịp cầu đối thoại và thân hữu”.

(Vatican News 12-11-2024)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail