Chính thống Nga phân tích thần học Tuyên ngôn Fiducia supplicans

Photo: theolcom.ru

Tuyên ngôn Fiducia supplicans, Lòng tín thác khẩn cầu, do Bộ Giáo lý đức tin công bố, ngày 18 tháng Mười Hai năm ngoái cho phép chúc lành cho các cặp đồng phái, tiếp tục tạo nên xáo trộn về mặt đại kết Kitô.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hôm 25 tháng Ba vừa qua, trang mạng của Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva, là Giáo hội đông tín hữu nhất trong 16 Giáo hội Chính thống, đăng bài phân tích thần học phê bình văn kiện này với những lời nghiêm khắc. Giáo hội Chính thống Nga coi tuyên ngôn đó là một sự “xa lìa lý tưởng luân lý Kitô và nói rằng: trong văn kiện của Bộ Giáo lý đức tin với những đổi mới cực đoan, phủ nhận các qui luật được mạc khải của luân lý Kitô giáo.

Phân tích này do Ủy ban Thần học Kinh thánh của Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva thực hiện, do yêu cầu của Đức Thượng phụ Kirill và dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục Hilarion. Phân tích có đoạn viết: “Tuyên ngôn Fiducia supplicans, về mặt chính thức tuyên bố trung thành với đạo lý Kitô về bí tích hôn phối và việc chúc lành, nhưng trong thực tế lại giả thiết một sự xa lìa hoàn toàn sự trung thành ấy”.

Ủy ban cũng trưng dẫn nhiều phản ứng phê bình từ phía Công giáo đối với văn kiện này, kể cả những tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Kazachstan, Nga và Belarus.

Theo các tác giả phân tích của Chính thống, điều đáng trách của Tuyên ngôn này là “không nói gì đề cuộc chiến chống tội lỗi, sự từ bỏ lối sống tội lỗi hoặc săn sóc mục vụ cho các tín hữu để khắc phục tội”. Tuyên ngôn được viết theo cách thức làm sao để không ai có thể kết luận rằng một lối sống tội lỗi không phải là một chướng ngại cản trở sự hiệp thông với Thiên Chúa... Tuyên ngôn này là sự du nhập một hình thức gián tiếp hợp thức hóa điều cốt yếu là bất hợp pháp”.

Ủy ban thần học của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga cũng cho rằng nền tảng thần học cũng như những đề nghị thực hành, do Tuyên ngôn Fiducia supplicans đưa ra, là “mơ hồ”: “Tình yêu của Thiên Chúa đối với con người không thể là căn bản để chúc lành cho những cặp sống chung trong tội lỗi: ‘Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời” (Mt 5,48). Tình yêu của Thiên Chúa đối với con người kêu gọi hãy xa tránh tội lỗi hủy hoại cuộc sống của họ. Vì thế, mối quan tâm ân cần về mục vụ phải liên kết hài hòa một sự chỉ dẫn rõ ràng, với tình yêu đưa con người đến sự thống hối”. Ủy ban nhận xét rằng: “Tuyên ngôn [của Bộ Giáo lý đức tin] không nói gì về cuộc chiến đấu chống tội lỗi, về sự từ bỏ lối sống tội lỗi hoặc giúp đỡ tín hữu chiến thắng tội lỗi”.

(Katholisch.de 28-3-2024, Fides 28-3-2024)