50 giám mục Anh giáo và Công giáo họp nhau tại Norwich

Credit: Mazur/cbcew.org.uk

Từ ngày 28 tháng Giêng vừa qua, 50 giám mục Công giáo và Anh giáo đã gặp gỡ nhau tại thành phố Norwich, ở miền đông Anh quốc, để chia sẻ kinh nghiệm về linh đạo và cùng giúp nhau tăng trưởng trong tình hiệp nhất.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Tổng giám mục Justin Welby, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, nói với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi hôm 30 tháng Giêng vừa qua, rằng: “Những cuộc gặp gỡ này giữa các giám mục Công giáo và Anh giáo chúng tôi diễn ra cứ hai năm một lần và rất quan trọng. Trong mười một năm làm Tổng giám mục Giáo phận Canterbury, tôi có thể đích thân cảm nghiệm thấy rằng đây là những cơ hội linh đạo và sống chung làm cho hai Giáo hội xích lại gần nhau và tăng trưởng trong tình hiệp nhất. Đây là một dịp quan trọng để chúng tôi có thể cùng nhau lắng nghe Thánh Linh của Thiên Chúa và cầu nguyện, học hỏi, cùng nhau suy tư và nhìn nhận công việc mà chúng tôi còn cần phải làm để đạt tới hiệp nhất. Trong tư cách là những mục tử của Giáo hội Công giáo và Anh giáo, chúng tôi cùng thuộc một quốc gia là Anh quốc, và trong hai Giáo hội, chúng tôi cùng gặp những thách đố. Tôi nghĩ rằng triều đại của Đức Giáo hoàng Phanxicô và hành trình Thượng Hội đồng mà Giáo hội Công giáo đang thực hiện đã tạo điều kiện cho cuộc đối thoại đại kết và tôi thấy thật là một điều rất ý nghĩa chúng tôi gặp nhau ở đây, tại Norwich, - là nơi trong thời Cải Cách, - đã xảy ra những cuộc đụng độ giữa Công giáo và Tin lành, để làm chứng rằng có tiến bộ lớn đã đạt được trong đối thoại, nhờ hai Giáo hội trong 30, 40 năm gần đây”.

(Sir 30-1-2024)