Latest Contents

  • Đức Giê-su Ki-tô – Đường củng cố đức tin

    Jun 09, 2024
    Đức tin của các Ki-tô hữu gắn liền với mặc khải Thiên Chúa trong dòng lịch sử mà cao điểm là sự hiện diện và hoạt động của Đức Giê-su giữa lòng trần thế. Do đó, ưu tiên của các Ki-tô hữu không phải là chú tâm vào những nghi thức, luật lệ, tuyên tín trừu tượng hay những gì phải tin, những điều phải giữ, những việc phải làm mà là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa trong thân phận con người.
  • Hội nghị liên tôn về luân lý đạo đức Trí tuệ nhân tạo

    Jul 05, 2024
    ​​​​​​​Hội nghị liên tôn về luân lý đạo đức Trí tuệ nhân tạo sẽ tiến hành trong hai ngày 09 và 10 tháng Bảy sắp tới, tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, với chủ đề là: “Luân lý đạo đức Trí tuệ nhân tạo phục vụ hòa bình: Các tôn giáo thế giới dấn thân thi hành Lời Kêu Gọi tại Roma”.

Đài Chân Lý Á Châu

Trực tiếp

Livesteam thumbnail