Đối Thoại

  • Hội nghị liên tôn về luân lý đạo đức Trí tuệ nhân tạo

    Jul 05, 2024
    ​​​​​​​Hội nghị liên tôn về luân lý đạo đức Trí tuệ nhân tạo sẽ tiến hành trong hai ngày 09 và 10 tháng Bảy sắp tới, tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, với chủ đề là: “Luân lý đạo đức Trí tuệ nhân tạo phục vụ hòa bình: Các tôn giáo thế giới dấn thân thi hành Lời Kêu Gọi tại Roma”.