Tòa Thánh dấn thân phục vụ sức khỏe mọi người

Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero | Vatican News
Đại diện Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero, cho biết Tòa Thánh tiếp tục dấn thân để khẩu hiệu “Sức khỏe cho tất cả mọi người trở thành hiện thực”.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Tổng giám mục bày tỏ lập trường trên đây, trong bài tham luận hôm 29 tháng Năm vừa qua, tại Đại hội Thế giới lần thứ 77 về sức khỏe, đang tiến hành tại Genève, từ ngày 27 tháng Năm đến ngày 01 tháng Sáu tới đây, về đề tài: “Tất cả phục vụ sức khỏe và sức khỏe cho tất cả mọi người”.

Trong bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Balestrero khẳng định rằng mục tiêu của Đại hội này cũng là điều mà Giáo hội Công giáo đang theo đuổi tại mọi nơi trên thế giới, “bằng cách cung cấp gần 25% các dịch vụ y tế trên hoàn cầu, và tại một số vùng nghèo nhất, tỷ lệ dấn thân này lên tới từ 40 đến 70%”.

Đức Tổng giám mục đi từ thời kỳ khó khăn do đại dịch Covid-19: thời kỳ đó, như Đức Thánh cha nói, “đã dạy chúng ta một cái gì đó, nghĩa là chúng ta không thể sống mà không có nhau, hoặc tệ hơn nữa, không thể cạnh tranh người này chống lại người kia”. Vì thế, chủ đề khóa họp này của tổ chức Sức khỏe thế giới “quy trọng tâm vào tình liên đới tập thể, trong bối cảnh sức khỏe, và cần hành động mau lẹ, kịp thời... không phải chỉ là lòng quảng đại thỉnh thoảng. Nó đòi phải kiến tạo một tâm thức mới, suy tư trong tinh thần cộng đoàn và ưu tiên cuộc sống của tất cả mọi người, thay vì thái độ sở hữu các thiện ích từ phía một số ít người”.

Đức Tổng giám mục Balestrero nói: “Vì thế, vấn đề ở đây không phải chỉ là giúp đỡ những người khác, nhưng còn là một vấn đề công bằng. Trong trường hợp sức khỏe, điều này có nghĩa là thực hiện “một nền văn hóa chăm sóc, dựa trên việc nhìn nhận sự thánh thiêng của sự sống con người và phẩm giá bất khả nhượng của mỗi người, trong đó luôn ưu tiên dành cho việc cứu các sinh mạng con người”.

Sau cùng, vị Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kết luận rằng: “Sức khỏe không phải là một sản phẩm tiêu thụ, nhưng đúng hơn, đó là một quyền phổ quát, do đó, việc hưởng các dịch vụ y tế không thể là một đặc ân. Vì vậy, Tòa Thánh mời gọi các quốc gia cộng tác với nhau để làm cho khát vọng này trở thành một thực tại đối với tất cả mọi người”.

(Vatican News 29-5-2024)

Tags