Tín hữu Công giáo Ý liên đới với Giáo hội khi khai thuế lợi tức

Photo: Vatican Media

Từ Chúa nhật, ngày 05 tháng Năm vừa qua, Hội đồng Giám mục Ý đã phát động chiến dịch cổ võ các tín hữu Công giáo giúp Giáo hội và thực thi liên đới khi khai thuế lợi tức với nhà nước.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Theo hiệp định tu chính giữa Giáo hội và chính phủ Ý, từ năm 1984, các công dân Ý, khi khai thuế lợi tức, được yêu cầu quyết định dành cho Giáo hội của mình được nhà nước công nhận, ngân khoản tương đương với 0,8% hay thường gọi là “tám phần ngàn” thuế lợi tức đóng cho nhà nước. Sự đồng thuận hay không đồng thuận giúp đỡ như thế, được biểu lộ qua một dấu thập, ghi vào ô in sẵn trong mẫu đơn khai thuế. Trong số các Giáo hội được công nhận, có Công giáo, một số Giáo hội Tin lành, Chính thống, Do thái giáo và Phật giáo.

Trong thời gian gần đây, số tín hữu Công giáo không ký tên ủng hộ ngân khoản tám phần ngàn, nên Hội đồng Giám mục Ý đã phát động chiến dịch cổ võ, với khẩu hiệu “Một chữ ký, một ngàn cử chỉ tình thương”, tại 2.550 thánh đường toàn quốc, qua các phiếu thông tin và quảng cáo trên truyền hình cũng như các mạng xã hội.

Nhân dịp này, những con số này về việc thu nhập và sử dụng cũng được công bố. Trong năm ngoái, đã có 243 triệu Euro được Giáo hội Công giáo Ý dành để tài trợ các dự án liên đới và bác ái. Hơn 352 triệu được dành cho các nhu cầu mục vụ, trong đó có cả việc bảo tồn di sản văn hóa và thánh đường, gần 100 triệu Euro dành cho lương bổng của 32.000 linh mục và nhân viên mục vụ của Giáo hội.

Trong năm 2022, có hơn 11,5 triệu tín hữu Công giáo Ý đã ký tên dành ngân khoản “tám phần ngàn” để giúp Giáo hội và người nghèo, nhưng có gần 60% dân Ý không quyết định về ngân khoản này. Dù không xác định, họ cũng phải đóng số tiền đó và ngân khoản này được phân chia theo tỷ số người đã quyết định. Vì thế, Giáo hội Công giáo nhận được 70% và đứng thứ hai là nhà nước được 24%.

(Ekai.pl 7-5-2024)

Tags