Họp báo công bố quy luật mới về việc phân định những cuộc hiện ra

Cardinal Víctor Manuel Fernández | CNS photo/Pablo Esparza

Sáng thứ Sáu, ngày 17 tháng Năm tới đây, Đức Hồng y Víctor Manuel Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, sẽ mở cuộc họp báo để công bố các quy luật mới để phân định các cuộc hiện ra và các hiện tượng siêu nhiên.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cùng hiện diện tại bàn chủ tọa cuộc họp báo cũng có Đức Tổng giám mục Tổng thư ký của Bộ, là Armando Matteo.

Đức Hồng y Fernández đã gặp Đức Thánh cha Phanxicô hôm thứ Hai trước đó, ngày 22 tháng Tư, nhưng không tiết lộ với giới báo chí nội dung chi tiết cũng như thời điểm công bố văn kiện này.

Cách đây 46 năm, dưới thời Đức Giáo hoàng Phaolô VI, Tòa Thánh cũng đã công bố văn kiện về vấn đề này, khẳng định rằng Giáo hội có trách nhiệm trước tiên là thẩm định các sự kiện và sau đó cho phép tôn kính công khai nếu việc cứu xét là tích cực, và sau cùng đưa ra phán quyết chung kết về sự xác thực và đặc tính siêu nhiên của sự kiện.

Văn kiện đó cũng chứa đựng những tiêu chuẩn tích cực và tiêu cực để thẩm định sự xác thực của các hiện tượng như thế và khi nào, với thẩm quyền thế nào giáo quyền phải can dự, kể cả Tòa Thánh, nếu cần. Văn kiện cũng nhấn mạnh rằng sự thận trọng tối đa phải được sử dụng, khi điều tra về các sự kiện.

Văn kiện gần đây nhất của Tòa Thánh liên quan đến những cuộc hiện ra, được công bố năm 2001 do Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích và mang tựa đề: “Chỉ nam về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ; các nguyên tắc và hướng dẫn”. Bộ rút từ sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo và trưng dẫn những đoạn nói về mạc khải tư, nói rằng: “những mạc khải này không thuộc kho tàng đức tin và vai trò của chúng không phải là cải tiến hoặc kiện toàn mạc khải chung kết của Chúa Kitô, nhưng giúp sống trọn vẹn hơn trong một giai đoạn nào đó của lịch sử”. (n.67).

(Sala Stampa 7-5-2024, Ncregister.com 23-4-2024)