Hội đồng Giám mục Nigeria phê bình Tuyên ngôn Fiducia supplicans gây chia rẽ trong Giáo hội

Archbishop Lucius Iwejuru Ugorji, President of the Catholic Bishops’ Conference of Nigeria (CBCN) | Nigeria Catholic Network

Đức cha Lucius Iwejuru Ugorij, Tổng giám mục Giáo phận Oweri, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria bên Phi châu, nhận định rằng Tuyên ngôn đạo lý “Fiducia supplicans”, Lòng tín thác khẩn cầu, do Bộ Giáo lý đức tin ban hành ngày 18 tháng Mười Hai năm ngoái, cho phép chúc lành cho các cặp đồng phái, gây chia rẽ trong Giáo hội.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hội đồng Giám mục Nigeria đông đảo nhất tại Phi châu, với 85 giám mục thuộc 60 giáo phận toàn quốc. Trong tuyên ngôn trước các giám mục nước này, được trang mạng của Hội đồng Giám mục truyền đi ngày 19 tháng Hai vừa qua, Đức Tổng giám mục Ugorij nhận định rằng: “Do những mơ hồ trong Tuyên ngôn vừa nói, nó đã mau lẹ tạo nên những phản ứng khác nhau: đón nhận, dè dặt nghi ngờ và hoàn toàn bác bỏ từ phía các Hội đồng Giám mục và cá nhân các giám mục trên thế giới. Bình thường, các văn kiện Tòa Thánh phải thăng tiến sự hiệp nhất và hiệp thông giữa các giám mục về các vấn đề đạo lý, luân lý và phụng vụ. Nhưng đáng tiếc là Tuyên ngôn này có xu hướng làm thương tổn sự hiệp nhất và Công giáo tính của Giáo hội” (n.14).

“Giữa những hỗn độn và phản kháng ấy, trong tư cách là mục tử với nhiệm vụ bảo vệ kho tàng đức tin trong sự tinh tuyền và toàn vẹn, chúng ta phải duy trì giáo huấn của Giáo hội, dựa trên Kinh thánh và Truyền thống. Trong thời đại mới, chúng ta thấy mình ở giữa những người chủ trương và ủng hộ những ý thức hệ duy thế tục hậu hiện đại. Họ sử dụng những phương tiện truyền thông mạnh mẽ để tạo nên dư luận tháo thứ, nhân danh tự do và các quyền con người. Chúng ta phải có khả năng phân định thích đáng giữa “tiếng của Chúa” và “tiếng của thế gian” (15).

Và Đức Tổng giám mục Ugorij nói với các giám mục Nigeria rằng với Bản minh xác và tuyên ngôn của Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar (SECAM), chúng ta phải tiếp tục giảng dạy các tín hữu thuộc quyền rằng không thể chúc lành cho các cặp đồng phái hoặc sự kết hiệp đồng phái trong Giáo hội tại Phi châu. Đồng tính luyến ái là những hành vi đồi bại nặng nề, một sự xáo trộn nội tại, và trước hết, chúng trái ngược với luật tự nhiên”, như sách Giáo lý Công giáo đã dạy, trong số 2357.

(Nigeriacatholicnetwork.com 19-2-2024)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail