Hội đồng Giám mục Australia phê chuẩn nghi thức thánh lễ của các thổ dân bản xứ

Photo: Paul Osborne/ACBC

Hôm mùng 07 tháng Năm vừa qua, Hội đồng Giám mục Australia đã thông qua đề nghị một phụng vụ được tháp nhập trong vào việc cử hành thánh lễ, với những yếu tố và văn hóa của thổ dân bản địa tại nước này.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong khóa họp toàn thể tại thành phố Sydney, các giám mục đã quyết định nghi thức thánh lễ, với các yếu tố thổ dân được cử hành trong giáo phận Broome, ở miền tây nước này. Quyết định này sẽ được đệ trình Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích để phê chuẩn. Đức cha Michael Morrissey, Giám mục Giáo phận Broome nói rằng: “Chúng ta phải đồng hành với các thổ dân. Tôi vui mừng vì sau một thời gian dài thử nghiệm sử dụng, nay nghi thức này được Hội đồng Giám mục chính thức chấp thuận”.

Trong Giáo phận Broome có đông đảo các cộng đoàn thổ dân Australia. Đức cha nói: “Chúng tôi nhìn nhận rằng có nhiều nền văn hóa thổ dân tại nước này và chúng tôi cầu xin Chúa Thánh Linh để tất cả được Chúa Thánh Linh hướng dẫn hầu phát triển một cách tốt đẹp nhất việc cử hành thánh lễ trong những cách thức thích hợp với dân, giữa lòng Giáo hội”.

Có hai phụ nữ cao niên thuộc giáo xứ Bidyandanga đã đến Sydney để đích thân trao cho các giám mục một bản sách lễ đã được in ra và kể lại kinh nghiệm của họ. Bà Maureen, một trong hai phụ nữ, nói: “Hát đến tận cùng phổi mang lại cho chúng tôi an bình”.

Thật ra, thánh lễ này đã được sử dụng từ hơn 50 năm nay trong Giáo phận Broome, tại đây thánh lễ được cử hành bằng nhiều ngôn ngữ địa phương. Hai cố linh mục Kevin McKelson và Tommy Dodds cùng với các kỳ lão khác đã nghiêm túc dịch thánh lễ nghi thức Roma ra năm nhóm ngôn ngữ được sử dụng trong các cộng đoàn thổ dân trên lãnh thổ giáo dân. Với sự nâng đỡ của Đức cha John Jobst, cha McKelson đã kiện toàn các bản dịch và thích ứng với những nhu cầu của cộng đoàn.

(Sir 8-5-2024)

Tags