Đức Tổng giám mục Fisher mong cải tiến phương pháp Thượng Hội đồng Giám mục

Đức cha Anthony Fisher | CNS photo/Lola Gomez

Đức cha Anthony Fisher, Tổng giám mục Giáo phận Sydney, địa phận lớn nhất ở Úc châu, cầu mong trong khóa họp tháng Mười năm tới, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sẽ cải tiến phương pháp thảo luận.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong thư mục vụ gửi các tín hữu trong Tổng giáo phận để thuật lại khóa họp hồi tháng Mười năm nay, Đức Tổng giám mục Fisher cho biết trong số các Thượng Hội đồng Giám mục mà ngài đã tham dự, khóa vừa qua của Thượng Hội đồng Giám mục XVI, ở Roma là khóa tốt đẹp nhất xét về mặt nhân bản, nhưng đó là khóa họp yếu nhất về thần học. Theo ý Đức Tổng giám mục, những thành quả yếu kém về thần học của Thượng Hội đồng Giám mục này đến từ phương pháp thảo luận được áp dụng, phương pháp gọi là “chuyện trò trong Thánh Linh”, trong đó không có chỗ cho một cuộc thảo luận nghiêm túc. Chỉ có hai phần ba tham dự viên có cơ hội nói. Vì thế, Đức Tổng giám mục Fisher đề nghị một phương pháp để thảo luận trong khóa họp năm tới.

Đức Tổng giám mục Fisher cũng nhắc lại rằng phương pháp gọi là “chuyện trò trong Thánh Linh” đã được các cha Dòng Tên Canada đề ra cách đây mấy chục năm. Phương pháp này nhấn mạnh sự lắng nghe và hiểu nhau trước khi giải quyết một vấn đề nào. Nó giúp hạ nhiệt độ cuộc thảo luận về các vấn đề gây tranh luận, nhưng nó không mang lại sự sáng sủa và rõ ràng về thần học. Trong khi đó, một nền thần học vững chắc luôn luôn phải đặt câu hỏi: điều này có vẻ là tốt, nhưng nó có đúng sự thật không?

Đức Tổng giám mục Fisher trích dẫn ý kiến của cha Anthony Lusvardi, Dòng Tên, thuộc Đại học Gregoriana ở Roma. Cha cũng nhắc lại những hướng dẫn rõ ràng của thánh Ignaxio Loyola, người đã nói rằng không phải mọi sự đều có thể là đề tài của sự phân định. Nếu một điều là tội, thì bạn không phân định xem có phải phạm hay không. Nếu bạn cam kết về điều gì, bạn không phân định xem có phải trung thành với nó hay không. Bạn chỉ phân định giữa những điều là tốt. Bất kỳ điều gì xảy đến cho bạn trong kinh nguyện trái ngược với điều đã được Chúa Giêsu Kitô mạc khải, thì đó không phải là việc làm của Chúa Thánh Linh.”

Một trong những đề tài cơ bản của Thượng Hội đồng Giám mục là tương quan giữa tình yêu và sự thật. Giáo hội phải cởi mở đối với mọi người, nhưng Giáo hội cũng kêu gọi hoán cải: “hãy đi và đừng phạm tội nữa!” Chúng ta phải nhìn nhận thực tại tội lỗi và hậu quả tàn hại của nó, ý thức về sự cần phải tìm kiếm lòng thương xót vô biên và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Tiêu chuẩn căn bản cho mọi đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục là sự thánh thiện. Nhờ ơn Chúa sẽ tạo nên nhiều tông đồ và mục tử, những người loan báo Tin mừng, các thừa sai, đan sĩ và thầy dạy, các vị tử đạo và thần bí gia, những người nam nữ thánh thiện mà Giáo hội chúng ta và thế giới chúng rất cần ngày nay sao?

(Ekai.pl 24-11-2023)