Đức Thánh cha sẽ triệu tập Công nghị các Hồng y và Giám mục về việc phong hiển thánh

Chân phước Carlo Acutis | Vatican News
Trưa ngày 23 tháng Năm vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh cha Phanxicô đã quyết định triệu tập một Công nghị các vị Hồng y và Giám mục để quyết định về việc tôn phong mười vị chân phước lên bậc hiển thánh.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Phòng báo chí cũng nói rằng Đức Thánh cha phê chuẩn và cho phép Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong thánh công bố các sắc lệnh nhìn nhận:

Một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước linh mục Giuseppe Allamano, sáng lập Dòng thừa sai Đức Mẹ An ủi, người Ý, qua đời năm 1926 thọ 75 tuổi.

Một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước thiếu niên Carlo Acutis, người Ý, qua đời tại Monza, bắc Ý, năm 2006 lúc mới 15 tuổi và được Đức Thánh cha Phanxicô phong chân phước cách đây gần bốn năm, ngày 10 tháng Mười năm 2020.

Tiếp đến, Đức Thánh cha phê chuẩn việc bỏ phiếu thuận của Hội đồng các Hồng y và Giám mục thành viên Bộ Phong thánh, về việc phong hiển thánh cho cha Emmanuele Ruiz và bảy bạn thuộc Dòng Phanxicô và ông Raffaele Massabki, giáo dân, chịu tử đạo tại Damasco, Syria, năm 1860, đồng thời, ngài quyết định triệu tập công nghị để xác định ngày tôn phong các vị vừa nói trên đây lên bậc hiển thánh.

Trong số các sắc lệnh được Bộ Phong thánh công bố hôm 23 tháng Năm vừa rồi, cũng có một sắc lệnh nhìn nhận phép lạ và hai sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của các vị tôi tớ Chúa. Như vậy, Giáo hội sắp có thêm ba chân phước được tôn phong.

(Sala Stampa 23-5-2024)

Tags