Đức Hồng y Zuppi kêu gọi đừng chiều theo chính sách tái võ trang

Đức Hồng y Matteo Zuppi | Vatican News
Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, kêu gọi Âu châu đừng chọn việc tái hoặc tăng cường võ trang để giải quyết chiến tranh tại Ucraina, và ngài đề cao giá trị của thương thuyết để đạt mục đích này.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Hồng y Zuppi từng là đặc phái viên của Đức Thánh cha được gửi tới thủ đô Ucraina và Nga để giúp tạo bầu không khí cho việc thương thuyết, và hiện còn tiếp tục âm thầm vận động để các các trẻ em Ucraina, bị bắt cóc sang Nga, được trở về với gia đình.

Lên tiếng hôm 21 tháng Sáu vừa qua, trong cuộc gặp gỡ bảy mươi vị lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức từ thiện và thiện nguyện Công giáo, Đức Hồng y Zuppi đề cập đến các vấn đề thời sự, ngài nói: “Chúng ta phải quan tâm rất nhiều đến vấn đề: phải chăng tiêu chuẩn duy nhất để giải quyết xung đột là tiêu chuẩn tái võ trang. Và khi Âu châu đầu tư vào khí giới hay nghĩ rằng tái võ trang là con đường duy nhất, thì chúng ta càng lo âu hơn nữa, vì Âu châu được hình thành để đi ngược với giải pháp đó; Âu châu được thành lập đi từ xác tín sâu xa rằng cần giải quyết các xung đột, không phải bằng võ khí, nhưng bằng một thẩm quyền tối thượng có khả năng tìm được những phương thế để giúp giải quyết xung đột. Tôi thiết nghĩ cần phải làm việc rất nhiều theo chiều hướng này. Chúng ta phải xác tín rằng có một cách thức khác để giải quyết chiến tranh; kiên quyết nhấn mạnh việc thương thuyết không phải là một sự miệt mài trị liệu”.

(Vatican News 21-6-2024)