Đức Hồng y Quốc vụ khanh gặp gỡ Phong trào Canh tân trong Thánh Linh

Đức Hồng y Pietro Parolin | Vatican News

Trong cuộc gặp gỡ, hôm 27 tháng Tư vừa qua, với 8.000 đại diện của Phong trào Canh tân trong Thánh Linh, nhóm đại hội toàn quốc lần thứ 46 ở thành phố Rimini, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng Tư vừa qua, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đề cao tầm quan trọng cần tái khám phá sức mạnh thúc đẩy của Chúa Thánh Linh để loan báo Tin mừng.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Lên tiếng tại đại hội, Đức Hồng y nói: “Những ngày anh chị em đang trải qua ở đây có thể thực sự là cơ hội thích hợp để tái khám phá sức mạnh lôi kéo của Chúa Thánh Linh, trên con đường loan báo Tin mừng, nhưng nhất là sự vâng phục Chúa để có thể bước theo những con đường mà Thánh Linh chỉ cho Giáo hội ngày nay, để, với Tin mừng, chúng ta tiếp tục là muối đất và ánh sáng thế gian. Con đường loan báo Tin mừng giúp các môn đệ Chúa Kitô trở thành chứng nhân về một lời loan báo, đòi sự can dự tích cực của họ đến độ muốn chia sẻ với tất cả mọi người, để niềm vui Phúc âm tràn đầy trong tâm hồn những người đón nhận Tin mừng”.

Đức Hồng y Parolin cũng nhận xét rằng: “Dĩ nhiên, chúng ta loan báo Tin mừng, đảm nhận sứ mạng, là vì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta như vậy, nhưng ta chỉ trở thành những người loan báo Tin mừng, khi chúng ta cảm thấy có một sự thúc bách từ trong nội tâm, một ngọn lửa thiêu đốt trong tâm hồn, và chúng ta cảm thấy cần thông truyền cho những người khác. Nếu thực sự tất cả mọi người con của Giáo hội cảm thấy đòi hỏi ấy, thì chúng ta sẽ làm cho thế giới nồng cháy như các tín hữu Kitô tiên khởi đã làm... Chúng ta phải đón nhận sức mạnh của Thánh Linh trong chúng ta, để làm cho tiếng nói của chúng ta được Chúa lắng nghe một cách mạch lạc và hiệu quả. Chúng ta không biết phải cầu xin điều gì và xin thế nào, khi chúng ta ở trước mặt Chúa, nên Chúa Thánh Linh chuyển cầu cho chúng ta. Ngài là cây cầu bắc giữa chúng ta và Chúa Cha. Trong kinh nguyện Chúa Thánh Linh, là Đấng trung gian và Ngài xin điều tốt đẹp nhất cho chúng ta, trình bày điều đó trong ngôn ngữ của Thiên Chúa là ngôn ngữ tình thương”.

(Vatican News 26-4-2024)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail