Đức Hồng y Müller cảnh giác: Tuyên ngôn Fiducia supplicans có thể dẫn tới rối đạo

Đức Hồng y Gerhard Müller | Vatican News

Trong một bài viết đăng trên tạp chí “First Things”, Những điều đầu tiên, mới xuất bản hôm 16 tháng Hai ở Mỹ, Đức Hồng y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, cảnh giác rằng tuyên ngôn “Fiducia supplicans”, Lòng tín thác khẩn cầu, của Bộ Giáo lý đức tin, công bố ngày 18 tháng Mười Hai năm ngoái về việc chúc lành cho các cặp đồng phái, có thể dẫn tới lạc giáo, hay rối đạo.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong bài này, Đức Hồng y Müller nhấn mạnh rằng: “Chúc lành cho những người như những cặp đồng phái có nghĩa là phê chuẩn sự kết hiệp của họ, cho dù không coi sự kết hiệp này như hôn phối. Vì thế, đó là một đạo lý trái ngược với giáo huấn của Giáo hội Công giáo, vì sự chấp nhận việc chúc lành này, cho dù không trực tiếp là rối đạo, nhưng theo đúng lý luận, thì nó dẫn đến lạc giáo”.

Bài báo của Đức Hồng y Müller phi bác từng điểm trong bài bênh vực Tuyên ngôn do Đức Hồng y Victor Manuel Fernandez, đương kim Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, công bố ngày 04 tháng Giêng năm nay để biện minh cho Tuyên ngôn ngài đã công bố ngày 18 tháng Mười Hai năm 2023 trước đó, để xác quyết rằng Tuyên ngôn “Lòng tín thác khẩn cầu” không đi trệch giáo huấn của Giáo hội. Đặc biệt, Đức Hồng y Müller phi bác lập luận cho rằng kỷ luật có thể biến chuyển như ý muốn, để rồi tạo nên một sự tách biệt rõ ràng giữa đạo lý và thực hành. Trong trường hợp Tuyên ngôn “Lòng tín thác khẩn cầu”, đây là trường hợp cho phép chúc lành các cặp sống với nhau như vợ chồng hoặc đồng giới tính, đạo lý Công giáo về hôn phối và tính dục rốt cuộc bị nói ngược lại “trong thực hành, cho dù không phải trong lời nói”.

Nguyên tắc rõ ràng cho bất kỳ ai, dù họ chỉ am tường sơ sơ về lịch sử Giáo hội, đều biết rằng trong số những tranh luận sôi nổi nhất trong những thế kỷ đầu tiên, chúng ta thấy tranh luận về thói quen rửa tội lại hoặc không tái rửa tội cho những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội từ tay những người lạc giáo hoặc ly giáo; hoặc về sự cần thiết phải rửa tội lại cho các trẻ em. Những biện pháp thực hành này hiển nhiên là có liên hệ chặt chẽ với đạo lý.

Đức Hồng y Müller nhấn mạnh rằng: “thực vậy, có những kỷ luật Công giáo không thể bị thay đổi mà không loại bỏ đạo lý Công giáo”, như nguyên tắc thần học của thánh Tôma Aquinô, theo đó đáng tiếc có thể xảy ra là người ta du nhập sự giả dối trong các dấu hiệu bí tích, cho dù trên lý thuyết người ta chấp nhận đạo lý.

Đức Hồng y Müller đặc biệt phê bình việc phân biệt sự chúc lành theo nghi thức phụng vụ và chúc lành mục vụ, chúc lành cho sự kết hiệp và chúc lành cho cặp đôi, và sau cùng là lời quả quyết rằng sự chúc lành hướng tới thiện ích, tới điều tốt đẹp trong quan hệ giữa hai người, chứ không nhắm tới sự xáo trộn về tính dục.

Tóm lại, Đức Hồng y Müller muốn khẳng định rằng không những là một khả thể, nhưng còn là một nghĩa vụ từ khước những thứ chúc lành mục vụ cho các cặp đồng phái, nhất là từ phía những người, khi lãnh nhận giáo vụ, họ tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành, bảo tồn trọn vẹn kho tàng đức tin. Vì lòng yêu mến đức tin Công giáo và yêu mến chính đấng Kế vị thánh Phêrô, cần kháng cự lại điểm này. “Thánh Phaolô đã công khai và không chút do dự chống lại việc thực thi mơ hồ quyền tối thượng từ phía thánh Phêrô, người anh em trong Tông đồ đoàn, vì thánh Phêrô, với cách hành xử sai trái, gây nguy hiểm cho đức tin chân chính và phần rỗi của các tín hữu, không phải về sự tuyên xưng tín lý đức tin Kitô, nhưng về sự thực hành đời sống Kitô”.

(lanuovabq.it 19-2-2024, First Things 16-2-2024)