Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc: Phá thai không phải là nhân quyền

Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero | Vatican News

Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero, tái khẳng định rằng phá thai không phải là nhân quyền, mặc dù có nhiều nước ban hành luật cho phá thai.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đức Tổng giám mục Balestrero bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 13 tháng Chín vừa qua, về vấn đề thứ hai tại khóa họp thứ 54 của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đồng thời khẳng định rằng cần củng cố nguồn cội của các quyền con người, bắt nguồn từ phẩm giá chung, bất khả nhượng của con người vì nó làm cho sự thăng tiến các quyền con người thành một nguồn mạch hiệp nhất, thay vì trở thành mồi cho cá nhân chủ nghĩa ích kỷ và chia rẽ. Điều này càng cần thiết vì hiện nay không thiếu những sức ép đòi giải thích lại bản Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được ban hành cách đây 75 năm. Những giải thích lại như thế làm thương tổn sự hiệp nhất nội tại, đến độ tạo điều kiện cho việc đưa đẩy sự bảo vệ phẩm giá con người hướng về sự thỏa mãn những tư lợi cá nhân.

Đức Tổng giám mục Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh rằng “Các quyền con người không phải chỉ là đặc ân được cấp cho các cá nhân do sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế. Đúng hơn, các quyền đó tượng trưng “các giá trị khách quan và không lệ thuộc thời gian, vốn là điều thiết yếu đối với sự phát triển con người”. Vì thế, cho dù một xã hội hoặc cộng đồng quốc tế phủ nhận một hoặc nhiều quyền được ghi trong bản Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, sự kiện đó vẫn không làm giảm bớt giá trị của quyền này, và cũng không chuẩn chước cho một ai không tôn trọng quyền ấy”.

Đức Tổng giám mục Balestrero cảnh giác rằng những điều gọi là “các quyền mới” không đạt được sự hợp pháp chỉ vì đa số các nước hoặc cá nhân khẳng định điều đó. Thí dụ tỏ tường nhất về quan niệm sai lầm này là mỗi năm có khoảng 73 triệu thai nhi bị giết hại trong lòng mẹ, nhân danh cái gọi là “một quyền con người”, quyền phá thai.

Cũng trong bài tham luận, Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng nhận xét rằng: “thật là một điều thê thảm vì 75 năm sau Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, nhiều anh chị em chúng ta vẫn còn chịu đau khổ vì chiến tranh, xung đột, đói kém, những thành kiến và kỳ thị. Ngoài ra, thật là thiếu tinh thần huynh đệ vốn được cộng đồng quốc tế đã biểu lộ quyết tâm thăng tiến. Ngày nay, quá nhiều khi tinh thần huynh đệ bị coi như một sự yếu thế, nghèo nàn, vô giá trị, và bị làm ngơ không biết tới hoặc thậm chí bị coi như một đe dọa cần loại trừ”. Vì thế, Đức Tổng giám mục nhận định rằng kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là một cơ hội quan trọng để suy tư về các nguyên tắc nền tảng, để bảo vệ các quyền con người”.

(Vatican News 13-9-2023)