80% các trường học ở Gaza bị tàn phá hoặc hư hại

Photo: UNICEF MENA - يونيسف الشرق الأوسط و شمال إفريقيا
Tổ chức Nhi đồng Quốc tế, Unicef, báo động rằng “tám phần mười các trường học tại Gaza bị tàn phá hoặc bị hư hại, như trường tại Khan Younis này. Cần thời gian dài trước khi các trường này có thể được tái thiết và các trẻ em có thể đi học lại. Trong khi đó, kết toán thật đơn sơ. Chỉ có một câu trả lời cho vấn đề này là hãy ngưng chiến”.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trên đây là lời khẳng định của Unicef trong một Video được Văn phòng Trung Đông và Bắc Phi của Unicef, bàn về ảnh hưởng của cuộc xung đột hiện nay đối với sự giáo dục các trẻ em. “Các trẻ em ở Gaza không được đến trường học từ sáu tháng nay. Điều này có nghĩa là các em không được học, chơi đùa, không có thầy cô, không có các cơ cấu. Tình trạng này đặt các em nguy cơ lớn, dễ bị bóc lột và lạm dụng, lao động trẻ em, hôn nhân sớm và một loại những nguy hiểm khác”.

Nhân viên của Unicef cũng kể rằng: “Tôi đã gặp nhiều trẻ em ở Gaza, các em kể với tôi là muốn trở lại trường học, các em thiếu bạn bè... Còn các cha mẹ thì kể với tôi về ảnh hưởng của sự thiếu trường học trên sức khỏe tâm thần của các trẻ em thật là trầm trọng, trong khả năng học hỏi và trong sự phát triển”.

(Sir 20-5-2025)

Tags

Trực tiếp

Livesteam thumbnail