Cha Hans Zollner phê bình Tòa Thánh

Cha Hans Zollner | © Kathpress / Georg Pulling

Cha Hans Zollner, Dòng Tên, người Đức, một chuyên gia về vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên chống nạn lạm dụng, đã phê bình Đức Thánh cha Phanxicô và Tòa Thánh, cũng như các giám mục tại Đức vì chưa dấn thân đủ trong việc bài trừ tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cha Zollner là Chủ tịch Viện tâm lý học thuộc Giáo hoàng Đại học Gregoriana, từ năm 2010. Hồi cuối tháng Ba vừa qua, cha Zollner đã từ chức, không còn làm thành viên Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em nữa, tuy cha là thành viên ngay từ đầu của cơ quan này.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA những ngày vừa qua, cha Zollner nói rằng đối với Đức Thánh cha Phanxicô, việc bảo vệ trẻ em là điều quan trọng, nhưng theo cha, ngài cần đặt việc bảo vệ này như mục tiêu tuyệt đối ưu tiên trong các hoạt động của Giáo hội, vì đây là điều tối quan trọng. Ngoài ra, cha phê bình quyết định của Đức Thánh cha, trong Tông hiến mới về Giáo triều Roma, đã đặt Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em ở trong Bộ Giáo lý đức tin.

Cha Zollner phê bình Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em thiếu minh bạch, đồng thời phê bình các giám mục Công giáo tại Đức không nghiêm túc trong việc xử lý các vụ lạm dụng trẻ em; một số giám mục Đức bị tố là thiếu sót trong vấn đề này mà vẫn tại vị.

Cha cũng phê bình các Giáo hội Tin lành tại Đức đi sau Công giáo mười lăm năm trong lãnh vực xử lý những vụ lạm dụng. Cha nói: “Họ thích nấp đàng sau các tín hữu Công giáo và nay họ đang dựng lên những hàng rào cao vì sắp tới đây, họ cũng phải đương đầu với vấn đề xử lý những vụ lạm dụng và thanh toán bồi thường cho các nạn nhân bị lạm dụng trong hàng ngũ của họ”.

Cha Zollner lấy làm tiếc vì mặc dù theo các chuyên gia, phần lớn các vụ lạm dụng trẻ em xảy ra trong lãnh vực gia đình, nhưng dư luận ít bàn đến vấn đề này. Ngoài ra, những vụ lạm dụng trên Internet rất ít khi được dư luận nói đến. Thêm vào đó, có những vụ lạm dụng trong các câu lạc bộ.

(KAP 28-5-2023)