Bộ Giáo sĩ cộng tác với Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em

Photo: Vatican News

Hôm 26 tháng Năm vừa qua, Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em do Đức Hồng y Sean O’Malley, Tổng giám mục Giáo phận Boston, Hoa Kỳ, làm Chủ tịch, đã ký kết hiệp định với Bộ Giáo sĩ, về việc bảo vệ trẻ em trong Giáo hội chống nạn lạm dụng.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong thời gian trước đây, Ủy ban Tòa Thánh đã ký một hiệp định theo chiều hướng này với Bộ Loan báo Tin mừng, đặc trách các xứ truyền giáo.

Hiệp định mới đặc biệt nói đến ba lãnh vực cộng tác:

Trước tiên là trong việc phục vụ các nạn nhân, Bộ Giáo sĩ hoạt động để kiến tạo những môi trường và những cơ cấu hữu trách để đón tiếp và lắng nghe các nạn nhân và những người tìm cách tố giác những vụ lạm dụng.

Thứ hai là trong việc phục vụ các Giáo hội địa phương: Bộ Giáo sĩ sẽ cộng tác trong những khía cạnh liên quan đến việc bảo vệ trẻ em, được đưa vào chương trình đào tạo linh mục tại các nước liên hệ.

Thứ ba là trong tiến trình phục vụ việc huấn luyện các linh mục, hiệp định nhắm tạo điều kiện để thăng tiến việc đào tạo ban đầu và thường huấn cho hàng giáo sĩ, để các vị luôn nhạy cảm đối với việc bảo vệ của Giáo hội dành cho các trẻ vị thành niên.

Sự cộng tác giữa các cơ quan Tòa Thánh cũng sẽ giúp cung cấp thông tin để soạn phúc trình thường niên của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em, như Đức Thánh cha đã yêu cầu trong buổi tiếp kiến riêng hồi tháng Tư năm ngoái, dành cho Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em.

Hiệp định trên đây đã được ký kết giữa Đức Hồng y Lazaro Du Hưng Thực (You Heung-Sik) và Đức Hồng y Sean O’Malley.

(Vatican News 29-5-2023)

Tags