Thánh Lễ Chúa Nhật XXIV Thường niên năm A, 17/09/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật XXIV Thường niên năm A, 17/09/2023.

Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa.

Trực tiếp

Livesteam thumbnail