Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay năm B, 25/02/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần II  Mùa Chay năm B, 25/02/2024.

Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa.