Thánh Lễ Chúa Nhật Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 19/11/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 19/11/2023.

Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa.