Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 19/05/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 19/05/2024. 

Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa.