Tuần thánh

  • Khai mạc Tuần thánh tại Thánh địa

    Mar 26, 2024
    Chiều Chúa nhật Lễ Lá, ngày 24 tháng Ba vừa qua, Tuần thánh tại Thánh địa đã được Đức Hồng y Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa khai mạc với nghi thức rước lá cùng sự tham dự của một số tín hữu địa phương. Ngài kêu gọi mọi người đừng để mình bị ô nhiễm vì thù hận.