Thái Lan

  • Hội thảo Kỳ VII Phật giáo và Kitô

    Nov 13, 2023
    ​​​​​​​Trong những ngày này, từ 13 đến 16 tháng Mười Một tới đây, cuộc Hội thảo kỳ VII giữa Phật giáo và Kitô giáo đang tiến hành tại Đại học Phật giáo Mahachulalongkornrajavidayalaya ở thủ đô Bangkok của Thái Lan.