Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 29/05/2024: Sự nghiệp Đức Chúa oai phong hiển hách, đức công chính của Người tồn tại thiên thu

Được hiểu biết về Thiên Chúa và sống kết hiệp nên một với Chúa là một hồng ân vô cùng lớn lao mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thánh vịnh 111 (110) là thánh vịnh kể về những công trình vĩ đại do tay Chúa thực hiện trong lịch sử Israel mà tác giả đã có công yêu mến, học hỏi và tìm hiểu. Điều tác giả muốn nhấn mạnh trong thánh vịnh này đó là: niềm tin của chúng ta chỉ có thể vững chắc, khi chúng ta ra công tìm hiểu và học hỏi những điều Chúa đã thực hiện, những việc Chúa đã làm trong lịch sử cuộc đời của chúng ta và lịch sử nhân loại. Cùng với tác giả thánh vịnh, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta nhận ra những công trình Chúa đã làm để chúng ta vững tin, ca ngợi và cảm tạ Chúa từng ngày trong suốt cuộc đời của chúng ta.

Thánh vịnh bắt đầu bằng câu “Ngợi khen Chúa! Allêluia!” Những lời này đòi hỏi chúng ta phải thừa nhận sự thật rằng Chúa là Chân Lý, Ngài hằng có tự muôn ngàn đời - Ngài ở đó! Chúng ta phải xác tín điều này với lòng biết ơn và sức mạnh.

Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa,

trong cộng đoàn chính nhân, giữa lòng đại hội.

Việc Chúa làm quả thật lớn lao,

người mộ mến ra công tìm hiểu.

Ngay lời mở đầu và gần như trong toàn bộ thánh vịnh này mọi lời tuyên bố của tác giả đều hướng về những việc kỳ diệu Chúa đã làm. Ở đây, Chúa không được diễn tả như một Đấng toàn năng ở trên cao, nhưng Chúa là Thiên Chúa gần gũi. Tất cả mọi việc được diễn tả bởi bàn tay Ngài. Tác giả thánh vịnh hiểu rõ về cách Chúa can dự vào cuộc sống con người một cách quyền uy nhưng đầy yêu thương trong mọi công việc của Ngài.

Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách,

đức công chính của Người tồn tại thiên thu.

Cụm từ “Các công việc” Chúa làm – được xuất hiện năm lần xuyên suốt thánh vịnh. Điều này nhấn mạnh vai trò tích cực mà Chúa muốn thực hiện. Các công việc ấy được đặt song song và trong ánh nhìn về Đức công chính của Thiên Chúa. Vì thế,

Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của Người.

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn;

giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.

Sức mạnh việc Người làm, Người cho dân thấy rõ,

khi tặng ban cho họ gia sản của chư dân.

Điều quan trọng là dân của Chúa cần thấy được bản chất không thay đổi của Thiên Chúa họ thờ - Chúa là Đấng từ bi nhân hậu - xuyên qua bài thánh vịnh này. Ngài kiên định và mạnh mẽ trong mục đích của Ngài. Chân lý và Giao Ước của Ngài tồn tại mãi mãi.

Những công trình tay Chúa thực hiện

quả là chân thật và công minh.

Huấn lệnh Người ban đều chắc chắn,

bền vững đến muôn đời muôn thuở,

căn cứ vào sự thật lẽ ngay.

Ngoài những công việc Chúa làm để trợ giúp chúng ta nơi cuộc sống thường nhật bên ngoài, công việc ý nghĩa nhất mang giá trị tâm linh vĩnh cửu cho chúng ta mọi thời đó là Chúa ban Ơn Cứu Độ và lời hứa của Giao Ước Mới cho chúng ta.

Người đem lại cho dân ơn giải thoát,

thiết lập giao ước đến muôn đời.

Tôn danh Người thánh thiêng khả uý.

Tất cả những điều này dạy chúng ta một thái độ sống khôn ngoan sáng suốt:

Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan.

Sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy.

Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Người.

Kính sợ Chúa được hiểu theo nghĩa thiêng liêng là sự thừa nhận và yêu mến của chúng ta đối với tất cả những gì Chúa làm cho chúng ta. Nó cũng bao gồm ước muốn tha thiết của chúng ta là không bao giờ đi ngược lại với những gì chúng ta tin, rằng Chúa muốn dành cho chúng ta những điều tốt đẹp. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của sự khôn ngoansáng suốt của chúng ta. Để đào sâu sự hiểu biết của mình, chúng ta phải hành động và sống theo các lệnh truyền của Chúa. Khi làm như vậy, là chúng ta dâng lời khen ngợi Ngài mãi mãi.

Đọc và cầu nguyện bằng lời thánh vịnh, chúng ta được mời gọi chiêm ngưỡng những việc Chúa làm trong từng ngày sống của chúng ta để cảm tạ và ngợi khen Chúa.

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con xin hết lòng cảm tạ vì công trình Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô. Người là Lời của Chúa, Chúa đã phán ra để sáng tạo muôn loài. Người là Con Yêu Dấu, Chúa Cha đã sai đến để cứu chuộc chúng con. Người là tấm bánh Chúa ban tặng, được bẻ ra để lập Giao Ước Mới tồn tại đến muôn đời. Xin ban cho chúng con lòng yêu mến và trí khôn ngoan để chúng con nhận ra những dấu chỉ của thời đại và tưởng niệm những kỳ công Chúa làm. Như vậy, chúng con sẽ được cùng trời đất, dâng lên Chúa lời tụng ca muôn thuở: rằng Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Amen.

Minh Thanh