Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 30/05/2024: Hạnh phúc thay người công chính

Thánh vịnh 112 (111) nói đến những phúc lành dành cho những người trung tín với Chúa. Người trung tín với Chúa luôn dùng cuộc sống của mình để nói lên hình ảnh Thiên Chúa họ thờ. Cùng với tác giả thánh vịnh 112 (111) cầu nguyện, chúng ta được mời gọi trở nên người trung tín với Chúa và phản chiếu vẻ đẹp của Thiên Chúa qua cuộc sống của mình mỗi ngày một hơn.

Sóng đôi với thánh vịnh 111 (110), thánh vịnh 112 (111) cũng mở đầu bằng câu “Ngợi khen Chúa! Allêluia!” Đây vừa là lời khen ngợi của cá nhân tác giả dâng lên Thiên Chúa, vừa là lời nhắc nhở khích lệ người công chính phải là người đi vào tương quan thiết thân với Chúa, là người liên tục trở về với Chúa để ca ngợi Ngài.

Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,

những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.

Lời thánh vịnh này đẹp tựa như lời trong các mối phúc mà Chúa Giêsu đã dạy: Phúc thay ai khao khát sống đời chính trực, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả chí toại lòng.Người có phúc này không kính sợ Chúa trong cảm giác khốn khổ bất đắc dĩ, mà là người kính sợ Chúa rất ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. Bởi vì, kính sợ Thiên Chúa thôi chưa đủ, còn phải yêu mến Ngài nữa: sự sợ hãi sẽ ngăn cản chúng ta khỏi sự dữ; nhưng tình yêu sẽ dẫn chúng ta tới sự vâng phục và sự thánh thiện.

Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,

dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

Gia đình họ phú quý giàu sang,

đức công chính của họ tồn tại muôn đời.

Trong Cựu Ước, giàu sang phú quý được coi là phần phúc lộc của Thiên Chúa, tuy nhiên sự giàu sang ấy là sự giàu sang ngay chính. Ở đây, lời thánh vịnh mời gọi chúng ta suy tư về sự giàu sang và sự tăng trưởng hướng về chiều kích thiêng liêng. Sự giàu sang đó là những thứ tinh thần mà chúng ta cảm thấy may mắn có được và chúng ta nhận thấy chúng có giá trị hơn bất kỳ tài sản vật chất nào trên thế gian.

Được giàu sang phú quý về vật chất hay về thiêng liêng đều tốt, nhưng không được thu tích cho mình mà cần phải rộng tay làm phúc. Nếu không làm được điều này thì như Chúa Giêsu đã dạy, nó sẽ là một chướng ngại to lớn trên con đường nhận biết Thiên Chúa để trở nên môn đệ của Ngài.

Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng

chiếu rọi kẻ ngay lành:

đó là người từ bi nhân hậu và công chính.

Tác giả thánh vịnh nhận ra bóng tối thường bao trùm thế giới, nhưng người ngay thẳng kính sợ Chúa sẽ nhận được ánh sáng. Mối tương quan của người tin vào Thiên Chúa cũng vậy, nó giống như mặt trời với mặt trăng. Mặt trời tỏa sáng bằng ánh sáng huy hoàng của chính nó. Mặt trăng tỏa sáng là nhờ phản chiếu ánh sáng từ mặt trời. Ánh sáng nhận được từ Thiên Chúa chiếu soi người công chính, và người ấy bày tỏ cho người khác ân sủng, lòng trắc ẩn, sự công chính và lòng quảng đại mà Thiên Chúa đã ban cho mình.

Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,

biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình.

Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,

thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.

Họ không lo phải nghe tin dữ,

hằng an tâm và tin cậy Chúa,

luôn vững lòng không sợ hãi chi

và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.

Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,

đức công chính của họ tồn tại muôn đời,

uy thế họ vươn cao rực rỡ.

Người có phúc biết cảm thương và cho vay mượn, đó là khả năng biết yêu thương và chia sẻ niềm tin với người khác để họ có cơ hội đến gần Chúa chứ không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ vật chất. Họ còn có phúc vì họ có niềm tin vững mạnh, họ không lo sợ khi đối mặt với sự dữ. Họ tin cậy Chúa nên họ không nao núng khi cuộc sống bên ngoài chao đảo.

Thánh vịnh này đã được ứng nghiệm trọn vẹn nơi chính Đức Giêsu. Bởi vì Ngài là người yêu mến và vâng theo Thánh Ý Chúa Cha một cách trọn hảo, Ngài nhân hậu từ bi một cách toàn vẹn, Ngài chính trực công minh tuyệt đối và chiến thắng mạnh mẽ oai hùng nhất thế gian.

Tìm kiếm hạnh phúc đích thực, chúng ta thường bị cám dỗ để mưu cầu cách dễ dãi hạnh phúc trần gian này. Có một hạnh phúc mà không có gì có thể cất mất khỏi người công chính, đó là sự công chính của họ, nghĩa là hạnh phúc chia sẻ, làm tròn bổn phận mình, làm mọi việc trong sự chính trực, cho dẫu phải sống nghèo túng trong cuộc đời. Người được gọi là công chính thì sống hợp với ý định của Thiên Chúa và mô phỏng đời mình theo Ngài.

Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, xin làm cho chúng con nên giống Chúa! Lạy Chúa, Chúa là Ánh Sáng, xin ban cho cuộc sống chúng con phản chiếu ánh sáng chan hòa của Chúa. Lạy Chúa là Đấng Thánh, xin ban cho chúng con tiến đến gần sự toàn hảo của Chúa trong mọi sự. Amen.

Minh Thanh