Đức Hồng y Bộ trưởng Bác ái trở về Roma

Photo: Vatican News

Đức Hồng y Konrad Krajewski, Bộ trưởng Bác ái của Tòa Thánh, đã trở về Vatican sau năm ngày được Đức Thánh cha Phanxicô gửi sang Thánh địa để viếng thăm và liên đới với các cộng đoàn Công giáo tại đây, trải qua những ngày lễ Giáng sinh khó khăn vì chiến tranh.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hôm 26 tháng Mười Hai vừa qua, Đức Hồng y đã đến thăm và cầu nguyện với cộng đoàn Công giáo ở Nazareth, tại đó có nhà thờ nhắc nhớ cuộc tử đạo của thánh Stêphanô và tại thành này, cũng có một cộng đoàn Kitô đông đảo.

Jerusalem cách Nazareth 200 cây số. Đức Hồng y đã cùng với cha Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo Thánh Gia ở Gaza, đến viếng Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Truyền Tin và cầu nguyện cho hòa bình, trước khi cử hành thánh lễ và đọc kinh Truyền tin, cùng với các Đan sĩ và một số Kitô hữu thuộc các hệ phái khác.

Tiếp đến, Đức Hồng y Krajewski đã viếng thăm một vài cộng đoàn dòng tu, như các nữ tu Thánh Gia Nazareth, các thầy bệnh viện Gioan Thiên Chúa, hiện đảm trách một nhà thương lớn ở Nazareth.

Ban chiều, Đức Hồng y đến Núi Bát Phúc, bên bờ hồ Tiberiad, và đã cầu nguyện cho hòa bình, theo tinh thần mối phúc: “Phúc cho những ai xây dựng hòa bình”, không những một cuộc đình chiến, nhưng một nền hòa bình đích thực.

Hôm 27 tháng Mười Hai, Đức Hồng y Krajewski đã cùng với các nữ tu Thừa sai Bác ái ở Jerusalem chia sẻ đau khổ với ba nữ tu cùng dòng tại Gaza, mà các chị không có tin tức gì. Ban chiều cùng ngày, Đức Hồng y đã lên đường trở về Vatican.

(Vatican News 27-12-2023)